is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te richten, noch te veel rechts of links te komen, verder vermijde men rhythöusch' '(alle rhythme is uit den booze ia boksen1) bewegen langs vaste banen. De tegenstander kan dan berekenen, wanneer hij 'nkans zal hebben.

Wat 't tweede aangaat, komen we op de ,^uinigheid". Sport leert zuinigheid in beweging — in tegenstelling met werkruigengymnastiek, die aan verkwisting gewent — wat voor 'tpractische leven 'n weldaad is èn zuiverheid, dus schoonheid geeft. Boksen vergt *t uiterst» van onzen adem en, waar élke fout of tekortkoming wordt gestraft mét 'n — zij 'tpinv loozen — treffer, die de eerzucht hindert, zal men uiterst zuinig werken. Geen pasje te veel of te groot, geen beweginkje onnoOdig of overdadig forsch.

Men zorge dus ook dit bewegen te doen met zooveel mogelijk ontspannen spieren.

Ook juist treffen is van groot belang en vooral voor de linkervuist aanvankelijk! moeilijk. Bij het oefenen op zak of stootbal' teekene men er een kruisje op en richte daarop den stoot, dit leert nog 't best. Ook bij 't eersfe sparren reeds wenne men zich aan niet maar m 't blinde, maar reeds dadelijk naar 'n bepaalde plek te stooten en daarbij goed te richten zonder de hand te laten zakken.

i) Tijdens 'n demonstratie op 'n uitvoenng van 't Steuncomité speelde de muziek en wij boksten de zonderlingste partnen, welke ik ooit gwien heb.

8