is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarzelen toe, dan heeft men groote kans te treffen, want de ander heeft juist dan de volle aandacht geconcentreerd op den aanval en blijft vaak als verlamd staan, bedenkt in elk geval niet licht 'n verdediging.

I. Verdediging met hand, armen enz. a. Blokken. (Blocking).

(De overige weringen met hand en arm vindt men op blz. 198 e.v.)

Onder blokken verstaat men het met handschoen of arm beschermen van een door 'n stoot of slag bedreigd lichaamsdeel. Bij de stooten hebben wij geleerd met den niet-stootenden arm en hand ons zoo goed mogelijk te dekken. Dit was blokken. Arm en hand beschutten daarbij de meest teere plekken. Blokt men een bepaalden stoot, dan handelt men aldus, uitgaande van den gewonen aanvangsstand:

Blok tegen linkschen reohten stoot naar het gelaat: Men brengt de rechterhand voor het gelaat met den handrug naar binnen, palm naar voren, houdt den rechterschouder laag en den arm tegen 't lichaam, zoodat de elleboog ook 'n onverwachten maagstoot zou opvangen. Men spant de spieren^