is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe aan den stoot en breekt dezen daardoor. In straatgevecht, zonder handschoenen, blokt men met den rechtervoorarm en draagt zorg, dat de spier, niet 't been getroffen wordt.

Het hart wordt gedekt als 't gelaat, palm naar buiten, de lever als de maag.

Het blokken behoort zoolang te worden ingestudeerd, totdat 't onwillekeurig geschiedt.

II. Verdediging door tijd- en stopstooten.

Bij eiken stoot geeft de aanvaller zich min of meer bloot, in elk geval brengt bij hoofd en lichaam dichter bij zijn tegenstander, dus ook bij diens vuisten. Van deze gelegenheid maakt men vaak gebruik om hem stooten toe te brengen, welke men in drie soorten kan indeelen, namelijk:

i°. Stooten welke treffen vóór de ander raken kan (tijdstooten, timehits).

2°. Stooten, welke juist op 't oogenblik aankomen, waarop de aanval treffen zou. Hierbij wordt op eenigerlei wijze 't lichaam in veiligheid gebracht.

3°. Stooten, welke 'n oogenblik na den aanval van den ander treffen. Bij deze onttrekt men zich aan 't gevaar, doch stoot niet te r w ij 1 men ontkomt, doch daarna.