is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VASTGRIJPEN. (HOLDING EN CLINCHING.)

Vastgrijpen is alleen geoorloofd wanneer 't geschiedt om dreigend gevaar te voorkomen (to avoid punishment), dus b.v. als men 't evenwicht verliest tijdens boksen op korten afstand en dus even weerloos is of in 'n gevecht 'n verdoovenden stoot ontvangt. Onder alle andere omstandigheden is het verboden, een bewijs van lafheid en gebrek aan sportieve geaardheid. Wie niet kan of wil boksen, bokse niet, niemand wordt tot club- of wedstrijdboksen gedwongen. En wie meedoet aan boksen, bokse dan ook en dat is vastgrijpen, behoudens bo venstaande uitzonderingen, niet. Terecht verafschuwt 't publiek vastgrijpers.

Bij 't vastgrijpen tracht men den ander zóó vast te pakken, dat hij niet meer stooten kan. Wie vastgrijpt mag niet meer stooten, de ander wel,1) tenzij hij op zijn beurt vastgrijpt of

i) Art. 40, wedstrijdreglement N.B.B., thans althans nog van kracht.