is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTS VOOR.

Zooals we vooraan zagen, gaat wie links is, met de rechterzijde naar voren staan, wat hem in zooverre een voordeel is, dat hij bij partijen met links voorstaanden zich op zijn gemak bevindt, aangezien hij gewend is met zulke tegenstanders te werken, terwijl zijn linksvoorstaande boksgenooten zich min of meer gevoelen als de vermaarde kat in 't vreemde pakhuis.

Wie rechts voorstaat' leze voor alle bewegingen in dit boek beschreven, rechts waar links staat en omgekeerd. Men begrijpe echter wel, dat de houding van den ander dezelfde blijft, dat dus b.v. bij1 zijstappen en duiken zijn linkerkant veilig, zijn rechter gevaarlijk is. Linksvoorstaanden bedenken wel, dat 't omgekeerde geldt bij rechtsvoorstaanden. i

Verder houde men nog rekening met 't volgende: De rechtsvoorstaande houdt *t hart — mits dit bij hem op de rechte plaats zit — buiten bereik. Zijn kaakstooten, maar óók de onze, met de voorste hand treffen dezen van ter zijde, dus gunstig voor den eindstoot. Die