is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet-Indogermaansche taal. waarvan oude teksten bewaard gebleven zijn en die verdwenen is in West-Europa, is het Etruskisch. dat in het tegenwoordige Toscane gesproken en reeds in de oudheid door het Latijn vervangen werd.

A. Het Baskisch. — Het Baskisch, dat in Frankrijk ten noorden en ten westen van de Westelijke Pyreneeën, en voor een grooter deel in Spanje gesproken wordt, staat op zich zelf: men is er niet in geslaagd een taalgroep aan te wijzen, waartoe het zou kunnen behooren. Het is zeer waarschijnlijk een overblijfsel van het oud Iberisch, maar men weet te weinig van de taal van de oude Iberiërs om dit met beslistheid te durven beweren. In ieder geval is het Baskisch de voortzetting van een taal die op het Iberische schiereiland en in Gascogne gesproken werd, een taal, die door de vorderingen van de Indogermaansche talen, eerst door die van de Galliërs, daarna door die van de Romanen. is teruggedrongen tot een beperkt gebied.

Er bestaat een diepgaand verschil tusschen de Baskische grammatica en die van de naburige talen; zij gelijkt noch op die van de oude Indogermaansche takn, noch op die van de Romaansche. Zij is ingewikkeld, en men heeft ze dikwijls vergeleken met die van sommige Amerikaansche talen, maar zonder dat dit ook maar het geringste bewijs van verwantschap insluit. Als het Baskisch tot de een of andere groep moest behooren. zou het ongetwijfeld zqn tot de talen, die gesproken worden in het bekken van de Middellandsche Zee vóór de verspreiding van het Indogermaansch. Men heeft gedacht aan het Berbersch. aan de talen van den Kaukasus, zonder iets te bewijzen.

Op geen enkel tijdstip is het Baskisch een werkelijk letterkundige taal geweest; nooit heeft het eenigen invloed naar buiten doen gelden. De Baskische woordvoorraad is veel verschuldigd aan de naburige talen, zelf heeft het aan deze weinig of niets geleverd. Het is belangwekkend, omdat het getuigt van aloude toestanden en den linguist tot onderzoek prikkelt, maar het heeft