is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. J. EILERS & C°

WESTEINDE 23, AMSTERDAM

TELEFOON Z. 3504 • TELEGRAM-ADRES: „SHIRT"

Eenig adres voor het IMPROVED

PHENOMENON

RACKET

het fraaist gebouwde, meest elastische racket in den handel. Dit racket beantwoordt aan de hoogste eischen van het Tennisspel

Belasten zich met het aanleggen van Tennisbanen van harde en zachte gemalen roode steen en van hun speciaal meer vaster procédé

GRAVELBANEN

Eigen Tennispark met elf Gravel' banen ter kennismaking

Importeurs van alle benoodigdheden Voor Sport en Athletiek