is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hem beslist de baas was of dat ik hem zonder groote moeite geklopt had, maar volgens het oordeel van de meest bevoegde en onpartijdige getuigen was er tegen de uitspraak toch niets in te brengen.

Ik acht het hier de plaats — en het is mij aangenaam zulks te mogen doen — om oprecht hulde te brengen aan de uitmuntende houding en aan het correct optreden van Harry Lewis, overal waar hij in Frankrijk in den ring verscheen, en, naar mijn meening, ook onder alle andere omstandigheden gedurende zijn verblijf in ons land. Jammer genoeg werd hij, ongeveer een jaar na onze match, te Londen het slachtoffer van een automobiel-ongeluk. Zijn zenuwgestel werd daarbij zoo zeer geschokt, dat hij er nooit heelemaal van is bovenop gekomen. Ook zijn lichamelijke gesteldheid ging er sterk door achteruit. In 1913 werd hij, voor het eerst gedurende zijn lange, eervolle loopbaan, knock-out