is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Papke moest mijn loopbaan als „midden" eindigen. Descamps besloot wijselijk dat ik voortaan zou uitkomen als mi-lourd (zwaarmidden), tot welke klasse ik thans nog behoor. Ik weeg op het oogenblik ongeveer acht en zeventig kilogram. Maar toen ik 8 Januari 1913 tegenover den Franschen bokser Marcel Moreau kwam te staan, haalde ik nog geen vijf en zeventig.

De jeugdige sportmenschen van den tegenwoordigen tijd zullen Moreau vermoedelijk slechts van naam kennen. Daarom moet ik hier even mededeelen, dat hij in ons land een van de eerste vuistvechters was die werkelijk dezen naam waardig waren. Voor een deel komt hem de eer toe de bokskunst in Frankrijk te hebben helpen verbreiden. Toch was hij op het oogenblik van onze ontmoeting reeds over zijn hoogtepunt heen en had hy ook reeds „in den toboggan plaats genomen". Hoe het zij, ik behaalde