is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruik van gemaakt dat de politieman geen Fransch kende en daarom aan mij de officieele waarschuwing van de autoriteiten overgebracht in den vorm van een oprechte betuiging van sympathie van wege de dienaren van de openbare macht.

Het was precies tien uur toen ik, na door den hiervoor aangewezen beambte te zijn uitgenoodigd, in de schitterend verlichte zaal binnentrad. Ik werd zóó geestdriftig toegejuicht, dat ik mij geen warmer ontvangst had kunnen voorstellen als de toeschouwers uitsluitend landgenooten van mh' waren geweest. Nauwelijks binnen den ring, trad ik, volgens mh'n vaste gewoonte om bh' de matches de grootst mogelijke hoffelijkheid in acht te nemen, op Beckett toe, die reeds in zijn hoek zat, en drukte hem de hand. Vervolgens begroette ik den Prins van Wales met een eerbiedige buiging, welke hh' glimlachend met een hoofdknik beantwoordde.