is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik richtte mh' oogenblikkeljjk op de teenen op en schoot op Beckett toe, die, van zh'n kant, met zwaren tred naderde. Reeds dadelijk bleek hierbij onze verschillende stijl van boksen.

In minder dan geen tijd trof mijn linker, als de zuiger van een stoommachine, Becketts gelaat. Ik zag dat zh'n neus vuurrood werd, en tevens merkte ik op dat hh' ten zeerste verrast was. Ik dacht nu heelemaal niet meer aan alles wat men mij over zh'n kracht en over zijn bekwaamheid verteld had en ik voelde dat ik hem door mh'n vlugheid overwinnen zou.

Bing! ... zei mh'n linkervuist voor de tweede maal, en de man streek met den rug van zijn handschoen langs zyn neus, als wilde hy' het onaangename gevoel wegvegen, dat de stoot hem veroorzaakte. Oogenblikkely'k hierna trachtte hij my' met beide vuisten op mijn ribben te treffen. Maar toen hy' alleen my'n ellebogen raakte, ging hy over tot clinching (vastgrijpen). Break! be-