is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoofd toe te brengen. Deze stoot was eigenlijk nutteloos, of beter gezegd: hh' deed geen nut, want mijn rechtsche hoek was meer dan voldoende geweest. Beckett zou geen tien, maar wel honderd seconden noodig hebben om er van te bekomen.

Toen de scheidsrechter zh'n out! liet hooren, lag de Kampioen van Engeland nog bewegingloos op het tapijt. Ik tilde hem op en bracht hem op zyn stoel, waar zijn helpers hem verder verzorgden.

Sinds den aanvang van den wedstrijd waren precies zeven en zeventig seconden verloopen.

Mh'n pen is niet in staat om het tooneel, dat thans volgde, te beschrijven, maar al was zij er toe in staat, dan zou de bescheidenheid mij toch weerhouden er over in bijzonderheden te treden. Ik had tot nu toe veel triomfen mogen boeken, maar met mijn zege van dezen avond was er toch geen te vergelijken. Behalve de toejuichin-