is toegevoegd aan uw favorieten.

Justijn de Martelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het geloof zelf in Christus, ware het u beter geweest als gij niet uit een moederschoot ontstaan waart1).

XII

Voor hen* is hij wel-is-waar, naar waarschijnlijk is, verborgen als een die door middel van het werkehjk geloof uit de dwaling voor de waarheid* is opgestaan, doch zelf kent hij zichzelven waarachtig, niet als een waanzinnige, zooals die (anderen) beweren, maar als een die door middel van de eenvoudige en altijd in denzelfden staat verkeerende waarheid bevrijd is van het onstandvastig en veranderlijk verderf in de omgeving van de veelsoortige veelkleurigheid der dwaling 2).

XIII

Ik houd het er voor, mannen! dat goed handelen niets anders is dan overeenkomstig de waarheid leven, doch dat goed en overeenkomstig de waarheid leven niet (bestaan kan) zonder de natuur der dingen te begrijpen3).

XIV

De onbekwaamheid van den leermeester bederft degenen die onderwezen wórden, en de onverschilligheid van wie onderwezen worden bréngt een gevaar mee voor den leermeester, en het allermeest ingeval die (eersten) het zich gemakkelijk mochten maken vanwege zijne onwetendheid4).

1) By Joh. Dam. op naam van Just, in een handschr. ook op dien van Ni lus.

a) Uit Joh. Dam., in verband met woorden van Just. 3) Uit Joh. Dam. als ontleend aan „het v\jlde deel van Justinus' apologie". (?) 4) Bij Joh. Dam. als uit Just. „tot de Gr."