is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pathie was, waardoor Max in de armen van Ingrid werd gedreven. Victor en gij, gij hadt elkaar, en flj^badt allen, die gij ontmoettet, gij hartenveroveraars, maar Max had niemand, u niet en anderen niet; gij het hem honger lijden en in zijn bitterheid daarover zocht hij het, waar hij het niet moest zoeken.

Waar haalde ik de kracht vandaan om u alles te zeggen, ook dat de norschheid, waarmee Max iedereen afstoot, niet in zijn natuur ligt, maar een gevolg is van het onderscheid, dat gij van hun kindschheid aan gemaakt hebt tusschen Max en' Victor? Waar vond ik de woorden, die niet meer pijn deden dan noodig was?

— Wildvogel. heeft Hij. die der blinden oogen opent, jou in Zijn dienst gebruikt? Jij hebt mij de oogen geopend; nu zie ik mijn groote, groote schuld jegens Maxi

Het is een gewoon menschelijk verschijnsel, dat men niet vriendelijk gestemd is jegens degenen, wie men onrecht heeft gedaan. Maar mijn groothartige, ootmoedige dokter heeft jegens Max enkel een groote. oneindige liefde, nu hij gezicht gekregen heeft op het onrecht, dat hij hem zijn leven lang zonder het te willen of te weten heeft gedaan.

God moge het mij vergeven, dat ik opzettelijk Ingrid misleid heb. Toch heb ik het gedaan zonder te liegen. Alles wat ik zeide. was waar. maar ik zeide niet alles, wat waar was.