is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem visioenen; die hij uitlegde in zijn peinzende gedachten. Zelf stond hij er buiten in zijn groote eenzaamheid.

Zulke dingen gebeurden, toen de morgen van het Christendom over het land daagde, en zulke dingen kunnen ook thans nog geschieden, al is onze tijd te nuchter om den kluizenaar voor een heilige aan te zien, en al is hij zelf te verlicht, om zich van de menschen terug te trekken. Ze kennen hem niet als kluizenaar, daar hij midden tusschen hen in leeft, en toch leeft hij desniettemin in de eenzaamheid met God.

Op het eiland woonde zulk een kluizenaar, Birger Löwing. Zeven jaar geleden was hij er gekomen, niemand wist waar vandaan, doch die over hem nadachten, vermoedden, dat hij een stormachtig verleden en een groote omkeering achter den rug moest hebben; het had namelijk al den schijn, dat herinneringen van allerlei aard bij hem narijpten in de eenzaamheid. Hij was een man in zijn volle kracht, en toch had hij iets in zijn voorkomen, dat wees op wereldverzaking; "teïseh was het te zien, dat heel zijn wezen op het eeuwige gericht was.

Mevrouw Beata Hooihoek had hem terstond opgenomen É in haar groote, warme en nieuwsgierige belangstelling. Ze was er zoo aan gewoon, ook de meest gesloten menschen het hart voor haar te zien openen, dat ze er niet aan twijfelde, of ze zou weldra alles weten aangaande den kluizenaar.

Hij voelde zich ook tot haar aangetrokken, beantwoordde dankbaar haar vriendschap, werd thuis op Sond en het zich