Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ri wetaning Kawi. Sira bhatara Brahma angilingilingi ta sira rowanganirayugaha, huwusing mangkana hana ta wong apangantenan hanar, sëdëng akurënan sih, lanang aran sira Gajahpara, wadon aran sira ken Endok, angulahakën atatanen. Maring sawah ken Endok angirimi lakine Gajahpara, araning 20 5 sawah nggenirangirim ring Ayuga, pradecanira ken Endok aran ing Pangkur. [2] Tumurun sira irika bhatara Brahma asanggama lawan ken Endok, énggenirayuga ring Tëgal lalatëng, angënakën strisamaya sira bhatdra Brahma: „Hayo kita asanggama lawan lakinta muwah, yan ko asanggamaha lawan lakimu, lakimu mati mwah kacacampuran mëne yugamami iku; arane yugamami iku ken 5

10 Angrok, iku tëmbe kang. amutér bhumi Jawa." Muksah sira bhatara Brahmd. Sira ken Endok anuli maring sawah, katëmu sira Gajahpara. Lingira ken Endok: „Kaki Gajahpara wruhanira yen ingsun rinowang asanggama denira hyang tan katinghalan ri Tëgal ing lalatëng, wëkasira ring isun: hayo aturu lawan lakinta muwahmuwah, mati lakinta yan amaksakna aturu lawan kita, 10

15 kalawan kacacampuran yuganingong iku". Tumuli mulih sira Gajahpara, tëka ring umah den-ajak aturu sira ken Endok, harëp den-rowanga asanggama manih. Alumuh sira ken Endok ring ki Gajahpara. „Eh kaki Gajahpara pëgat ingsun aomahomah lawan sira, awëdi sun ing pangucap sang hyang, tanpaweh yan atëmu manih lawan sira". Lingira Gajahpara: „Mni angapaha, sun-ka- 15

20 pakëna, suka ingsun yen apëgatana kalawan sira, dening rënarëni kang saking sira den-mulih manih nini maring sira, pomahomahingsun den-mulih manih maring ingsun." Tumuli huwusing mangkana ken Endok mulih maring Pangkur sabrang lor, sira Gajahpara malër ing Campara sabrang kidul. Durung gënëp sapasar mati sira Gajahpara. Suraking wong angucap: „Kamakara 20

25 panase rareng jëro wëtëng iku, durung pira pëpëgatane ramane lanang wadon, tur wong-atuwane lanang mati." Wëkasan huwus gënëp leking rare mëtu rare lanang, binuncal ing pabajangan denira ken Endok. Dadi hana wong ama-

1. D ring — BC Brahma sira, doch ta sira ontbreekt — BEFGHI rwangan —

2. B hana wong — CDE6HI apapanganten hanar — CDEGHI akurën asih —

3. B ngaran — 4. B C katanen; G H kataten — B D E F sahwah sira akarya, sira ken Endok — DE F angiriminglaki; GH laki; BDEF lakinira sëkul, aran Gajahpara; C lakiaranG. p.— 5. A C E GI ngeningangirim — 6. B F irika ontbreekt — B F sira ken — B F naring — C G tëgal ontbreekt — A angënakëna — B F ri pasamayanira bhatara — 8. E asanggama lawan lakimu manih — 9. DEFGHI lakimu mati mwah ontbreekt; A mati mwah kacacampuran; B mati lakimu manen kacacampuran; C mati lakinta manih, kacacampuran — B ane yugamami — 10. H Angrok ngaranya iku — A bhumi ontbreekt — B C mnksa — 11. CG angungsi — 14. EH muwah — I apaksakëna — 15. C ning wong — 16. B C denrowang asanggama — 17. A alumah — BCDEFGHI ki ontbreekt — BCDEFGHI he ra Gajahpara — 18. BCD ingsun — 19. H yan mangkana — BDEFGH atëmua —< 20. B apapëgatana — 21. A den-ulih; B den-malih; C mulih — BCDEFGH °omahingsun, sadrweningsun — 22. B tuli — 24. A sapasar ulan mati — 25. A ikung — B para apapëgatan — 27, CEFG rare ontbreekt — E dera — BF amaling; H maling.

Van der Tuuk 4. tatanen. Jonker 2. akurën asih.

Sluiten