Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- saratri, dadi amanggih rare, kahitang widhining hyang denira Bango samparan, singgih ta sira ken Arok, bhinakta mantuk maring Karuman, ingaku wëka ' denira Bango samparan. Anuli maring kabotohan, kapanggih sira malandang 20 denira Bango samparan, lïhawan atotohan,. alah sira malandang, pulih alahira

5 Bango samparan, tuhu yan widhining hyang, mantuk sira Bango samparan, bhi• nakta mantuk sira ken Angrok denira Bango samparan. Sira Bango samparan sirawayuh angalap-do, sira Gënuk buntu rabi tuha, sira Tirthaja rabi anom ; hana anakira (rabi anom) paflji Bawuk, panggulü sira panji Kuncang, arinira pafiji Ku- 25 nal, sira panji Kënengkung, wuruju wadon aran sira Cucupuranti. Sira ken Angrok

10 ta sira ingaku' anak ta denira Gënuk buntu. Alawas sira haneng Karuman, tan apatut sira kalawan parapafiji kabeh, donira ken Angrok sah saking Karuman. Tumuli sira ring Kapundungan. amanggih sira raryangon anakira tuwan Sahaja, buyut ing Sagënggëng, aran sira tuwan Tita,. apasanakan 30 kalawan sira ken Angrok. Antyanta dening padasihsihan sira tuwan Tita ka-

15 lawan sira ken Angrok. Atëhër angher sira ring sira tuwan Sahaja, tan hana wiyatanira ken Angrok kalawan sira tuwan Tita, harëp ta sira wikana ring rupaning aksara, mara sira ring sira Janggan ing, Sagënggëng, ati amarajakaha, amalaku winar'ahan sastra. Ya ta winarahan sira ring rupaning aksara lawan 35 panujuning swarawyanjanacastra, sawrëdhining aksara, winarah sira ring ru- [4]

20 pacandra kapëga taning tithi masa lawan sakakala, .sadwara, pancawara, saptawara, triwara, dwiwara, sangawara, wuku. Bisa sira ken Angrok kalawan sira tuwan Tita kalih sama winarahan ing sastra denira Janggan. Hana ta tatanëmanira Janggan upacaraning natar, witing jambu olihira ananëm; antyanta 5 denipun awoh, tuhuning atub anëdëng, pininghit tan ananing wineh angunduha,

25 nora hana wani ameta wohing jambu punika. Lingira Janggan: „Lamun ratëng jambu iku unduhën". Dahat denira ken Angrok kapengin tumon ing wohing jambu punika, maha kacitta wohing jambu punika. Tëkaning saratri, masa sirëping wong aturu, sira ken Angrok sira aturu, mangke tang lalawah 10 mëtu saking wunwunanira ken Angrok adulurdulur tanpapëgatan, sawëngi ama-

2. I ta ontbreekt — 4. B E F H I kalah — C mulih — E F G H I kalahira — 5. A ya — H tuhu widhi "hyang — 7. B sirawuyuh; E awayah — 8. B Kunca — H sira (voor ken) ontbreekt — 10. BCH ingaku wëka denira — 1 het tweede ta ontbreekt — 11. H endonira — 12. BDGHI maring— 13. B Tita, elders Kita —14. H lawan ken A. —15. B ring tuhan Sahaja — 16. BDFGI wihata; E wihangta; H wiyatasnira — 17. F amarajaka — 18. A C malaku — B winahan — 20. E parupacandra; H rupaningcandra — H saptawara 'ontbreekt — 21. BCDEFGI triwara, astawara, wuku; H triwara, astawara, sangawara sang wuku — 22. BCDEFG winahan dening Janggan ing gastra; H sastra ontbreekt — H ta ontbreekt — 23. B ring natar — 24. B tahu atüb; E atub ontbreekt; F tuhu — H asëdëng — AC pininghitan ana; H tan hana — 25. C ika — 26. I niku — j A tumsening — 27. H het stuk van maha tot punika ontbreekt — B C D E F I ratri, masa — 28. H aturu punika — BCDEGHI mangkin ta —-BI lalawa — 29. B tan pamëgatan —

Van der Tuuk 16. wihata, veranderd in wigata.. Jonker 17. ati = apti — 24. tuhu,

Sluiten