Inleiding tot de studie van vraagstukken in verband met de voorgenomen afschaffing der Poenale Sanctie in de werkovereenkomsten ter Oostkust van Sumatra met eene proeve van een ontwerp ordonnantie ter vervanging van de koelie ordonnantie, staatsblad 1915, no.421 en van staatsblad 1911, no.540, aan de regeering van Nederlandsch Indië bij een schrijven van 31 maart 1919 aan den Gouverneur van Sumatra's Oostkust aangeboden door het bestuur der Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar