is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lijnen, welke door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg*Maatschappij worden geëxploiteerd, loopen van Zwolle over Dedemsvaart, Coevorden, Nieuw*Amsterdam naar Ter*Apel, van Meppel over de Wijk naar Balkbrug (Dedemsvaart) en van Hoogeveen over Slagharen en verder over Lutten naar Heemse*Hardenberg. De gezamenlijke lengte van deze lijnen bedraagt ongeveer 140 K.M. Zij liggen in het gebied van 3 provincies, n.1. Overijssel, Drenthe en Groningen, en van 16 gemeenten, welke zijn: Zwolle, Zwollerkerspel, Nieuwleusen, Staphorst, Avereest, Zuidwolde, de Wijk, Meppel, Ambt*Hardenberg, Hoogeveen, Gramsbergen,' Coevorden, Dalen, Schoonebeek, Emmen en Vlagtwedde. Zij hebben in de eerste plaats beteekenis voor het goederenvervoer, zoowel voor den aanvoer ter be* vrediging van de behoeften in de streken, welke zij doorsnijden als voor den af* voer van de producten dier streken. Vooral voor die artikelen, welke snel of regelmatig vervoer vereischen, is de tram een behoefte. Het goederenvervoer, zoowel van wagenladingen als stukgoed, is dari ook belangrijk,

jDe tramlijnen

komen in aanraking met de stations Dedemsvaart, Meppel, Hoogeveen en Coevorden der Nederlandsche Spoorwegen, op welker emplacementen overlaadsporen liggen, zoodat op die stations de goederen rechtstreeks uit en in de spoorwagens kunnen worden overgeladen.

j>edemsvaawtsetke ftoom- JtamwefrUtaat schappij

(Te Zwolle

liggen het emplacement Diezerkade en de sporen op de Thorbeckegracht aan diep vaarwater en bestaan inrichtingen voor rechtstreeksche overlading van goederen uit en in groote rivierschepen.

ife &er-Jinel

bestaat over de lijn der Eerste Drentsche Stoomtramweg*Maatschappij aansluiting aan de lijnen van de Stoomtramweg*Maatschappij ,,Oostelijk*Groningen", zoodat vervoer van en naar de aan deze lijnen gelegen plaatsen zonder overlading kan geschieden.

Jïaav verschillende fabrieken en handelsondernemingen

zijn aansluitsporen aangelegd, o.a. een ter lengte van ruim 6 K.M. waarin zich 3 bruggen bevinden, naar de fabrieken van Griendtsveen Turfstrooisel Maat* schappij in het z.g. Amsterdamsche veld, onder de gemeenten Emmen en Schoonebeek.

tteentstveetksene tarieven

in onderling verkeer zijn tusschen de Stoomtramweg*Maatschappij „Oostelijk* Groningen" en de Dedemsvaartsche Stoomtramweg*Maatschappij overeengekomen. Rechtstreeksche tarieven in onderling verkeer bestaan verder voor het vervoer via Zwolle naar en van Amsterdam en de Zaanstreek met Verschure cx Co's Al* gemeene Binnenlandsche Stoomvaart Maatschappij te Amsterdam, naar en van Rotterdam en verscheidene andere plaatsen met de N.V. J. éx A. v. d. Schuyt's Stoombootreederij te Rotterdam. Met de Nederlandsche TramwegsMaatschappij is een rechtstreeksch tarief voor het vervoer van en naar in Friesland gelegen plaatsen ingesteld.

Met personenvervoer

wordt behalve met de tram, onderhouden met autobussen, waarmede tusschen Zwolle en Dedemsvaart Dorp en Coevorden en Dedemsvaart Dorp de tramdiensten aangevuld worden. De trammen geven dagelijks directe aansluitingen op en van de spoortreinen te Dedemsvaart, Meppel, Hoogeveen en Coevorden, terwijl ook te Hardenberg en Nieuw*Amsterdam, waar de spoor* en tramstations niet on* middellijk bij elkander gelegen zijn, het niettemin mogelijk is van aansluitingen tusschen treinen en trammen gebruik te maken. De autobussen geven directe aansluitingen op en van de spoortreinen te Zwolle en te Coevorden.

Met vervoer van goederen

treedt echter, zooals reeds gezegd, sterk op den voorgrond. Zoowel het vervoer volgens de openbare tarieven als ingevolge bijzondere overeenkomsten is voor de betrokken streken van bijzonder groot belang.

Voor inlichtingen lichte men zich tot de Directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg* Maatschappij te Dedemsvaart Dorp. Telefoon Interlocaal No. 7.