is toegevoegd aan je favorieten.

Het Groot Noordhollandsch Kanaal 1824-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting van het kanaal beoogde, en waardoor de benarde toestand, waarin de Waterlanders verkeerden, op verschillende wijzen zou worden verergerd.

Ten slotte nog dit. Het groote doel, waarvoor het kanaal werd gegraven, wordt thans op een andere, betere wijze bereikt. Maar het kanaal is er nu eenmaal, en langs zijne wateren kunnen reusachtige terreinen worden bereikt, geschikt voor allerlei ondernemingen, ook in Waterland onder den rook van Amsterdam. Moge dus het nageslacht van deze gunstige omstandigheid gebruik maken en dankbaar terugdenken aan de vroede vaderen die Waterland een open gemeenschap verschaften met den hartader des lands!