Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor den verbruiker is het gansch onverschillig uit wat soort zetmeel de Glucose bereid is, de grondstof heeft geen invloed op de kwaliteit, alleen de arbeidswijze heeft er invloed op.

De bereidingswijzen verschillen tamelijk veel en hangen af van de kwaliteit der suiker welke men bereiden wil; er bestaat watervrije en waterhoudende gekristalliseerde Glucose, waarvan in ioo deelen drooggewicht niet meer als 5 % niet-suikers voorhanden zijn. Dan heeft men nog de zoogenaamde kistensuiker, met zeer verschillige gehalten van water, dextrose, maltose en dextrin. Hoe vaster de kistensuiker is, des te reiner is zij. Voor den brouwer is het alleen van wichtigheid het water- en dextringehalte dezer suiker of siroop te kennen. De kwaliteit vermindert voor hem met de stijging van het watergehalte, doch een dextringehalte van niet hooger als 30 °/0 heeft voor hem geen invloed op de kwaliteit; integendeel meen ik, dat Glucose met een dextringehalte van 20 a 30 % verkieslijker voor het bier is als de zuivere gekristalliseerde Glucose.

Dextrose werkt zoo goed consevveerend als rietsuiker, is bijna even zoo voedzaam, doch smaakt veel minder zoet als deze.

De in den handel voorkomende zuiverste dextrose, is van amerikaansch fabrikaat en heet « Anhydrons Grape Sugar »; dezelve is tweemaal omgekristalliseerd en vormt eene lichte, witte krystallinische massa met zuivere, zoete smaak ; hare verzoetingskracht bereikt het 3/s van die van rietsuiker. Dextrin en andere verontreinigingen zijn maar spoorsgewijs voorhand-en, het watergehalte beloopt tot 1 %.

De gewone prima, witte en vaste dextrose, is niet zoo zuiver en bevat nog 3 a 10 °/0 Maltose + dextrin ; de door de engelsche brouwers zoo zeer gezochte vaste bruine « climaxsuiker bevat nog 10 a 15% van genoemde suikerstoffen, benevens 10 a 15 °/0 water, en de onder verschillige namen verkochte kapillaarsiropen bevatten van 20 tot 45 °/0 dextrin + maltose.

Deze suikers en siroopen worden ook nog veel in de bonbons en geleifabrieken gebruikt.

De dextrose reduceert fehlingsproefvocht, wordt gemakkelijk en snel door alle soorten van gist volstandig vergist en kleurt zich door jood niet. Hare kalkverbinding is oplosbaar in water.

5. Levulose (Vruchtensuiker) : zelfde formuul als dextrose.

Levulose bevindt zich in vele plantensappen neven dextrose ; zij ontstaat ook door de inwerking van verdunde zuren, gist en diastase op rietsuiker, doch altijd begeleid van eene gelijke hoeveelheid dextrose. In vereeniging dragen deze suikers den naam van invertsuiker.

Sluiten