Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuivere levulose bekomt men door Inulin met zuren te koken. Zij is niet kristalliseerbaar, reduceert fehlingslikeur ongeveer zoo sterk als dextrose en is direct voor gisting vatbaar, doch gist een weinig trager als dextrose.

Hare kalkverbinding is onoplosbaar in water.

6. Rietsuiker (Saccharose, bietsuiker, gewone suiker). De formul van deze suiker is : C12 H-™ O11 = 342 gew. dl. Deze suiker komt in een zeer groot getal van planten en vruchten voor; men vindt haar bijzonderlijk in het suikerriet, in den bietwortel, in den palmboom, in de sorgho, in de peeën, enz. Zij is niet direct vatbaar voor gisting, doch wordt door de invertase der gist in vergistbare suiker (Invertsuiker) omgezet volgens de vergelijking: Rietsuiker -|- water = Dextrose + Levulose C12 H22 O11 + H2 O = Cg H12 Oe + Ü6 H12 Oe

Invertsuiker.

Volgens deze formuul ontstaan uit 342 gewichtsdeelen Rietsuiker 360 gew. dl. Invertsuiker.

Eenige schimmelsoorten, alsook de moutdiastase, het ptyalin uit het speeksel en vooral de verdunde zuren bezitten eveneens de eigenschap om Rietsuiker in Levulose en Dextrose te splitsen.

Volgens Soxhlet voldoen 100 ccm eener 0,09 procents zoutzuuroplossing om 9,5 gr. Rietsuiker, welke in 800 ccm water opgelost zijn, in eene halve uur kookduur in Invertsuiker om te zetten.

Rietsuiker is kristalliseerbaar, reduceert fehlingsproefvocht niet, en is veel sterker tegenover alcali-oplossingen als Dextrose en Maltose.

Rietsuiker is de zoetste suiker, en wordt deswegen — vooral de ruwe, uit suikerriet of sorgho bereide — veel tot het zoeten van het bier gebruikt.

Alhoewel zij niet direct gistingsvaardig is, wordt zij door de gistcel toch zoo snel in Alkohol en Koolzuur gedeeld, als de direct vergistbare Invertsuiker. De oorzaak daarvan is aan hare groote doordringendheid te wijten ; zij gaat zeer gemakkelijk door den celwand der gist heen en wordt in het inwendige der cel oogenblikkelijk in Invertsuiker gesplitst en verder tot Alkohol en Koolzuur verwerkt. In de praktijk der brouwerij wil men gevonden hebben dat Rietsuiker zelfs gemakkelijker vergist als Invertsuiker.

7- Invertsuiker. Deze suiker is, zooals wij gezien hebben, niets anders als een mengsel van gelijke deelen Levulose en Dextrose. Men treft haar in de meeste zoetzure vruchten en in den honing aan. Deze laatste bestaat gemiddeld uit 70 % Invertsuiker en 5 °/0 Rietsuiker. Invertsuiker wordt door de gist gemakkelijk in Alko-

Sluiten