Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofwel wat keukenzout aan de beetsuikersiroop toe, dan zal het bier juist hetzelve zijn als dat met invertsuiker bereid.

Als men doet wat ik hier zeg, dan zal dat gekwakzalver met de invertsuiker ophouden. In den oorlogstijd werd invertsuikersiroop, door eenige Schlaubergers onder den naam van « Sucre spéciale » aan eenige, neen vele, lichtgeloovige brouwers verkocht en dit aan 75 frs. terwijl zij onder haar waren naam maar 50 fr. kostte.

Daarenboven gaven ze nog 100 frs. om te leeren hoe men deze suiker met water mengt, met hop kookt en met oudbier ofLambik versnijdt? Het zou mij geenszins verwonderen dat deze lieden 25 frs. voor mijn boek te veel vinden.

8. Melksuiker (Lactose): formuul = Cu H22 O11 = 342 gewichtsdeelen.

Deze suiker treft men maar alleen aan in de melk der zoogdieren. Zij is door groote hoeveelheid gist en door de melksuikergist uit het koumys en het kéfir vergistbaar. De melksuiker reduceert het fehlingsproefvocht reeds in de koude en wordt door verdunde zuren bij kookhitte in Galactose en Glucose gesplitst.

9. Galactose : Is door de meeste gistrassen en schimmels gemakkelijk vergistbaar; zij reduceert het koperlikeur.

10. Raffinose (Melitriose, Melitose) : Heeft voor formuul : C1SH33CM6 = 504 gew. dl.

Raffinose is eene nog niet zeer lang in de melasse ontdekte suiker, en komt ook in het Manna van Australië voor. Sommige meiassen bevatten de raffinose in hoeveelheden van 2-12 %. Zij is tegenover het koperlikeur indifferent; wordt door bovengist maar voor '/3, doch door ondergist geheel vergist.

Door de bovengist wordt zij in Levulose en Melibiose (Eucalyne) gesplitst; de eerste wordt er door vergist, doch de tweede niet; de ondergist splitst ook nog de Melibiose in Galactose en Dextrose.

De raffinose wordt door verdunde zuren even gemakkelijk als rietsuiker in vcrgistbare suikers omgezet; de daarbij gevormde produkten reduceeren het koperlikeur.

11. Inulin of Lichenin : Is eene zetmeelachtige stof en komt voor in de Dahliaknoppen, de Topinamboerknollen (Aardpeer), de Alantwortel, de Chicorei, in het Islandsche mos en in het Manna van Eucalyptus dermosa. Het is in koud water onoplosbaar, in heet water oplosbaar en wordt reeds door koken met water en nog gemakkelijker door koken met verdunde zuren quantitatief in levulose omgezet.

12. Mannose : formuul = C6H1206 = 180 gew. dl.

Sluiten