Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diastatische kracht der ongemoute granen Def gemoute granen. (in oplossingen van 3 °/0 zetmeel bepaald).

Tarwe Saïdi, bij 30° C. 1000 1050 als eestmout

» » » 540 C. 850 1025 » »

Gerst Dorpat, » 30° C. 975 1050 » »

» » » 540 C. 560 875 » »

» Riga, » 300 C. 1050 1050 » »

» » » 40° C. io75 1090 » »

» » » 50° C. 975 1050 » »

» » » 6o° C. 350 550 » »

Gerst Riga, 1 uur gewasschen en aan

de lucht gedroogd, bij 30° C. 1050

Gerst Riga, 1 uur gewasschen en

20 uren bij 5o°C. gedroogd, bij 3o°C. 1000

Gerst Pernau, bij 30° C. .... 1038 » »

» » » 6o° C. .... 930 » »

» Perzië, » 300 C. 850 1025 » »

» » » 6o° C. .... 375 » »

» Riga, » 300 C. .... 2020 als lang groenmout

Rogge » » 300 C. 1100 975 als eestmout

» » » 54° C. 750

» Taganrog, » 300 C. ixoo

Gierst Polen, » 300 C. .... 1590 als lang groenmout

Haver » 300 C. 100 650 als eestmout

» » 6o° C. 00

Maïs La Plata, » 300 C. 00 550 als lang groenmout

» » » » 6o° C. 00 500 » » »

Rijst Rangoon, » 30° C. 00

DariPerzie (witte),» 30° C. .... 870 als lang groenmout

Vele ongemouten graansoorten zijn, zooals men in deze tabel zien kan, reeds zoo rijk aan hydroliseerende enzymen, dat men ze door hun eigen extract in suiker overvoeren kan. Hiertoe handelt men als volgt : overgiet het gemalen graan met de 3 a 4V0udige hoeveelheid water en digereert onder dikwijls omroeren gedurende 4 uren bij 20 a 250 C., giet het klare vocht af, kookt het onopgeloste bij 2 a 3 atmosfeer gedurende 1 uur, en voegt na afkoeling op 6o° Cels. het koud aftreksel toe en laat het mengsel gedurende 10 a 20 uren bij 50 a 530 C. versuikeren. Een op deze wijze gevormd extract bestond uit 78,2 maltose en 21,80 dextrinen per 100 deelen overgehaalde koolhydraten.

Sluiten