Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om den aard der versuikeringsenzymen in gemouten, zoowel als in ongemoute graansoorten vast te stellen, bepaalde ik de verschillende suikersoorten in het niet door alcohol neerslaanbaar extract. Ziehier den bekomen uitslag :

Ongemoute Dorpatgerst : 93 dl. maltose en 7 dl. dextrose in xoo dl. suiker » Rigagerst : 98 » » » 2 dl. » » » » » > Rigarogge : 90 » » » 10 dl. » » » » » Gemoute Dorpatgerst : 98 » » » 2 dl. » » » » » » Laplatamaïs: 95 » » » 5 dl. invertsuiker » » » Behalve de organische enzymen, bestaan er ook nog anorganische enzymen of beter gezegd Katalysatoren. Vooral gekend zijn het kolloïdaal Platina en het kolloïdaal Goud; dezelve komen in vele punten met de organische enzymen overeen en worden onder andere ook door zouten, zuren, vergiften en temperatuur beïnvloed en gedood.

De Gist-, de Schimmel-, de Melkzuur-, de Azijnzuur-, de Boterzuuren andere Fermenten.

Genoemde zwammetjes behooren tot de reeks der levende of gevormde (georganiseerde) fermenten. Door levende fermenten verstaat men de krachten die ontbindingsprocessen teweeg brengen en oogenschijnlijk aan gevormde, levende wezens verbonden zijn en dus als levensuitingen dezer wezens moeten betracht worden. Oogenschijnlijk zeg ik, want door de schoone onderzoekingen van Dr Buchner weten wij dat — streng wetenschappelijk genomen — er geene enkele fermentatieve werking aan het leven eener microob of schimmel verbonden is. Buchner vond, dat het door persen gewonnen sap uit de opengereten gistcellen alcoholische gisting kan teweeg brengen, zoodat daardoor bewezen is dat de gisting geene werking is van het levende plasma der gistcel, maar wel van een in dit wezen voorhanden en van hetzelve afscheidbaar enzyme of sap. Bijgevolg is de gisting eene zuivere chemische functie, zooals vroeger Liebig tegenover Pasteur staande hield.

Het gisting teweegbrengend gistsap noemt men « Zymase *; het is, evenals de « Oxydase », een dubbel enzyme en men kan dezelve scheiden door filtratie door een gelatinfilter.

De Zymase verwekt in suikeroplossing gisting, doch veel traagzamer als de levende gistcel; ook vergist het, in verhouding tot de gist uit welke het gewonnen is, veel minder suiker.

Men kan uit elke gist geen werkzaam sap bereiden, de gistcel

Sluiten