Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draait, vooruit of achteruit zwemmend, om hare lengteas; soms schieten zij in booglijn door het vocht, hetgeen in den regel niet zeer snel, doch van tijd tot tijd met plotselinge sprongen geschiedt. In volle ontwikkeling, heeft deze bacterie den vorm van een klein staafje, dat in het midden toegesnoerd en aan de beide uiteinden toegespitst is. Onder zekere wasdomsvoorwaarden groeit het tot lange, duidelijk ingesnoerde ketens, of tot lange ongeschakelde draden uit. Het bezit de eigenschap het gehopte bier een reuk naar selder mede te deelen. Het ontwikkelt zich vooral in de wort, op de koelbakken, wanneer dezelve onder 550 C. afgekoeld is. Door de werking der gistcellen, wordt het bacterium-termo gedood, doch, indien ze zeer sterk in de wort ontwikkeld waren, kan dezelve zooveel vergiftige stoffen bevatten, dat de gist niet meer tot krachtige ontwikkeling kan geraken, en in plaats van naar boven te drijven, te samen met de bacteries op den bodem van het vat nederzinkt. Als in de persgist veel termo-bacteriën voorkomen — welke er door het waschwater in geraken, — gaat dezelve haast tot verrotting over.

Onder voornoemde bacteriën komen er ook voor welke geene eigenbeweging bezitten. Tot deze variëteit behooren de staafjens welke het salpeterzuur tot salpeterigzuur reduceren; van daar het gezegde « chlorigenreuk » van het bier.

Eene andere soort van termo-bacterium kan het witbier in korten tijd roodachtig maken. Op de gerst zijn de termo-bacteriën altijd te vinden.

Bacillus subtilis, of Hooibacillus : Kookt eene ongehopte en niet zure wort in ^een, door een watten propje gesloten flesch, 5 a 10 min. lang, en plaatst ze dan eenigen tijd bij eene temp. van 37 a 50° C. weg. Na korten tijd treft men dan den hooibacillus in krachtige ontwikkeling aan.

De cellen zijn lang en tenger en maken vlugge bewegingen; zij komen aan de oppervlakte der wort het meest voor en groeien daar tot lange draden uit, in welkers inwendige zich dan welhaast sterk lichtbrekende stippen van rustsporen vormen.

Deze soort van bacteriën behooren, evenals de bacterium-termo, tot de snelwassende soorten.

Pediokokken, of Sarcirias : Komen somwijlen in de brouwerijen, weiniger in de stokerijen en persgistfabrieken voor. \ oor deze laatste industries zijn ze niet gevaarlijk, doch voor de beide soort van brouwerijen zijn ze . eer gevaarlijk. Het zijn kleine, kogelige cellen, die enkel, paars of viersgewijs voorkomen. De echte Sarcinas zijn achtsgewijs in paketvorm te samen getast.

Sluiten