Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lengte het geval is. Het gansche gewas is alsdan zeer waterrijk en vele proteïn- en suikerstoffen zijn verbruikt. Ik heb zoo een langmout en zijne wortel- en bladorganen op water- en diastasengehalte onderzocht en daarbij de volgende cijfers bekomen : (Op 90 % drooggew. berekend)

65,30 gr. korrels zonder kiemen bevatten 63,2 % water en hebben eene diastatische kracht = 2618,

21,22 gr. bladkiemen bevatten 85,5 % water en hebben eene

diastatische kracht = 0000,

13,48 gr. wortels bevatten ",0% water en hebben eene diastatische kracht = 2200,

100,00 gr. groenmout bevatten 69,8 % water en hebben eene diastatische kracht = 2324.

Evenals de lengte van de bladkiem, hebben de snelheid resp. de temperatuur waarbij het kiemproces voltrokken wordt, grooten invloed op het extract- en aiastasengehalte van het mout. Lange bladkiem en hooge temp. (19 a 20° C.) zijn voordeelig voor de diastase, normale bladkiemlengte en lage temp. (i5-i7°C.) zijn voordeeliger voor het extract. Heeft men bij de kieming het gewenschte doel bereikt, dan moet de verdere ontwikkeling van de kiem tegengewerkt worden, hetgeen men bereikt door vermindering van warmte ofwel door onttrekking van vochtigheid. Indien men om het even welke gistingsindustrie rationeel voeren wil, dan is de moutbereiding eene groote en strenge opmerkzaamheid te wijden, want hier ligt in vele gevallen de schuld van slechte uitkomsten. Daarbij houde men ook altijd in 't geheugen, dat hier zoomin als in de meeste andere gevallen de qualiteit zich niet door de quantiteit laat vergoeden.

Om een goed en werkzaam mout te bekomen, moet men eerst en vooral eene goede en gezonde graansoort kiezen, en dezelve op eene doelmatige wijze behandelen op daartoe geschikte en zuivere moutvloeren of in pneumatische mouterijinrichtingen. Het pneumatisch mouten geeft doorgaans iets of wat beter gerstemout, doch voor de bereiding van tarwemout is de mouterij op vloeren beter geschikt, hetgeen in de hierna volgende tabel genoegzaam te zien is. Zeker levert de pneumatische mouterij veel verdiensten op in warme streken, en in den zomer alhier, doch, indien men geen luchtgist fabrikeert, acht ik het overbodig zulk eene mouterij aan te leggen, vooruitgezet dat men plaats genoeg heeft voor eene vloerenmouterij of zulk eene reeds bezit, groot genoeg om van September tot Juni mout genoeg te bereiden om den ganschen zomer door te arbeiden.

Sluiten