Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het mout wordt door met machienale kracht gedreven schroefachtige wenders van onder naar boven gewoeld. In geval het mout maar 24 uren te weeken gestaan heeft, dan bevochtigt men hetzelve vóór het wenden met eene goede hoeveelheid water. De wenders zijn van een besproeiïngssysteem voorzien. De dikte der graanschicht bij het vullen is gewoonlijk 50 a 65 ccm.

Om de luchttemp. te regelen en de lucht met vochtigheid te verzadigen, laat men haar door eenen, door water beriezelden cokestoren strijken. In den zomer moet men de lucht door ijs of koud water afkoelen en in den winter door stoom verwarmen. Het verzadigen der lucht met water kan ook in kamers door verstuivingstoestellen gebeuren.

Kleine stokerijen en brouwerijen welke niet veel moutvloer hebben, kunnen, om denzelven beter uit te baten, op de volgende wijze eene zeer eenvoudige kastenmouterij aanleggen : Men verschaft zich een genoegzaam getal vierkante houten bakken van circa 1 □ meter grondvlakte en 20 cCm boordhoogte. De bodems derzelve moeten uit verzinkte ijzerplaat bestaan, welke in afstanden van 3 cm. rijengewijs van kleine gaten voorzien zijn. De houten wanden zijn op eene hoogte van 8 a 10 cm. eveneens doorboord, om het door het groeiende mout ontwikkelde koolzuur gemakkelijk uitweg te verschaffen en alzoo de versche lucht van boven te laten toetreden. De bakken worden verdiepsgewijze, drie tot vier boven elkaar op een latwerk gesteld, doch op de wijze, dat altijd genoeg lucht tusschen dezelve strijken kan. Er moet voor elke rij bakken een bijzonder latwerk aangebracht worden, dat bovendien nog een gemakkelijk vooruitbrengen der bakken uit de rij toelaat. De arbeidswijze is kortweg de volgende :

De geweekte gerst wordt in de kasten of bakken verdeeld. In het begin, vooraleer een duidelijk spitsen der granen optreedt, worden de bakken voller geladen en eerst als het mout begint te zweeten, wordt hetzelve op andere bakken verdeeld. Het mout wordt volgens behoefte bevochtigd en met de hand gelokkerd en omgeworpen. De verwarming van het mout is tengevolge van den gestadigen luchttrok eene geringere als op vloeren, zoodat men het minder moet bewerken. De ruimtebesparing bedraagt bij dees systeem circa 'A, vergeleken met de mouterij op vloeren.

Voor wat de werking van het licht betreft, haalt men aan dat het kleurlooze bijna geen invloed op het kiemproces uitoefent; het is veeleer verkieslijker wat minder dan wel te veel licht in de mouterij te laten. Het groene, violette en vooral het ultra-violette

Sluiten