Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste weekwater 450 gr. gebluschte kalk, ofwel 375 ccm dubbelzwaveligzure kalk, ofwel het klare aftreksel van 260 gr. chloorkalk, ofwel 200 gr. onderzwaveligzure natron toe. Men laat het graan met een van deze bijtmiddelen gedurende 4 uren staan en geeft dan versch water. Ik reken dat men op 100 kgr. gerst 130 liters weekwater noodig heeft. Als de gerst zeer vuil is, moet men haar eerst wasschen vooraleer de antiseptikas toe te voegen. Er zijn ook mouters welke de onnormale gerst in water van 21-250 Cels. weeken en dit water alle 12 uren vernieuwen, zij laten telkenmale de gerst 6 uren zonder water staan. Het laatste weekwater voegen zij per 100 kgr. graan 20 a 25 cub. cent. vitriool toe en roeren dan duchtig dooreen.

De Moutbereiding uit Rogge.

Men neemt schoone, lichte, volle en goed rijpe rogge; groene korrels kiemen niet. De weekduur der rogge licht tusschen 15 a 20 uren en hangt veel af van de hardheid en van de temp. van het water. Het kenteeken der weekrijpheid is voor de rogge juist als voor de tarwe, doch men mag de rogge niet geheel weekrijp laten worden, wijl dezelve zich op de moutvloer soms snel verhit ter oorzake harer dunschaligheid. Zij zou dan een geil gewas leveren, met weinig diastase en met een groot zuurgehalte, dat lateischadelijk op de ontwikkeling der gist inwerkt.

Antiseptika, behalve aluin van potasche, gebruikt men gedurende het weeken der rogge niet.

Volgens mijne ervaringen, behandelt men de rogge, om een goed oplosbaar mout te bekomen, als volgt: Laat het graan ten hoogste 16 uren in water van 11 a 160 Cels. weeken, laat het in den weekbak of nog beter op den vloer uitdroppelen en legt het dan in een bed 6 a 8 cm dik, onder dikwijls en luchtig scheppen, om het uitwendig te doen opdrogen.

Daarna brengt men de rogge in spitshoopen van 20 a 25 cm. hoogte en laat haar liggen tot het spitsen duidelijk aanvangt. Spreidt ze daarop in bedden van 8 a 10 cm. uit, en wendt ze alle 6 uren om, tot de bladkiem de 3/4 korrellengte bezit.

In de pneumatische kasmouterij, laat zich de rogge direct in schichten van 20 a 25 cm. hoogte zeer wel behandelen.

Op de lengte der worteltjes geve men geene aandacht.

Na 3 a 4 dagen op den vloer of in de kas gelegen te hebben, bij eene temp. van 14 a 170 C., zal het graan ver genoeg gekiemd zijn.

Een beslag, waartoe ook roggemout gebruikt is, heeft eene schoone en gemakkelijke gisting, doch des zomers neigt zulk

Sluiten