Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslag meer tot zuurvorming dan mediums uit ander mout bereid.

Het roggemout vindt, om zijn rijkdom aan oplosbare en voedzame stikstofhoudende stoffen en anorganische zouten, zeer veel aanwending bij de gistfabrikatie.

De Moutbereiding uit Giers (Hirse, Millet).

De giers is zeer geschikt ter moutbereiding en geeft, evenals de voornoemde graansoorten, een diastasrijk mout. De pel van deze graansoort is hard en glad en geeft deswegen een zeer zuiver mout.

In Rusland, Polen en Galizië, waar men veel giers zaait, gebruikt men hetzelve hier en daar in de stokerij, vooral in de aardappelstokerij.Ter oorzake der kleinkorreligheid en de daaruit voortspruitende neiging tot verwarzelen, is het bijna onmogelijk er een ander als een filsmout uit te bereiden. Men laat de giers circa 40 uren weeken, brengt haar in hoopen om er eene temp. van 19-20° C. in te krijgen, en voert haar bij deze temp. verder tot de wortelkiem ongeveer 2 centimeters lang is. Voor het wenden begiet men het gewas met 2 liters water °/0.

Men gebruikt de giers best als groenmout, want door het eesten verliest zij om hare kleinheid ongewoon veel van hare diastatische kracht, hetgeen uit de volgende cijfers blijkt:

Giers groenmout : Giers eestmoat,

water °/0 = 55,64. 10 uren gedroogd, bij 60° Cels. :

diastase = 850. diastase op 90 o/0 droog gewicht = 766.

» op 900/0 droog gewicht = 1720. Gierg eestmout>

24 uren gedroogd bij 5o° Cels. : diastase op 90 °/o droog gewicht = 846. extract op 90 0/0 droog gewicht=60,40.

Het groote nadeel van het giersmout is, dat haar zetmeel bij de gewone versuikeringstemp. zeer moeilijk oplost, zoodat men gedwongen is er eerst de diastase met koud water uit te trekken en het overschot te koken, en na afkoeling in de versuikeringskuip te brengen.

De Moutbereiding uit Haver.

In de graanstokerij en de brouwerij komt het zelden voor dat ter moutbereiding haver aangewend wordt; doch in de melasseen aardappelstokerij en in de luchtgistfabrikatie vindt het havermout nogal veel aanwending. De reden waarom het havermout deze industries dienstig is, ligt voornamelijk in zijn gehalte aan

Sluiten