Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pellen, alsook aan zijne schuimverdrijvende eigenschap. De pellen dienen ten eerste als voermiddel voor de koolzuurblaasjes die, zooals bekend, uit eene pellenvrije massa slecht ontwijken en aldus de gisting zeer belemmeren; ten tweede, dienen zij ook als voermiddel voor de gistcellen,waarmede deze op en neer reizen en alzoo gelegenheid hebben om zuurstof uit de lucht optenemen en de suikerstof overal aantetasten; eindelijken de luchtgistfabrieken dienen zij als voortreffelijk filtreermateriaal.

De diastatische kracht van het havermout is, op de gewone wijze bepaald, geringer als deze van gerst, tarwe en rogge, doch in zeer geconcentreerd beslag is zij veel sterker en verdraagt ook hoogere temperaturen.

Het is wellicht daaraan ook te wijten, dat goed gekiemd havermout na het eesten zoo zoet smaakt. Dees mout is oprecht een fijn materiaal wanneer het hoog afgeëest is, en er kunnen daaruit de allerfijnste bieren bereid worden, vooral bij medestorting van suiker en maïsbloem. Uit geen enkel ander materiaal laat zich ook zoo gemakkelijk en zoo een fijn caramelmout bereiden, als uit havermout.

De mediums waaraan havermout toegevoegd is, vergisten sneller en verder dan andere. Men neemt in de stokerij en gistfabrieken gewoonlijk een moutmengsel van 30% havermout en 70%gerstemout.De haversoort welke zich in 't algemeen het best laat bewerken, is de Bataten-of Vroeghaver met afgeronde en melige korrel. Zij behoeft niet langer dan 20 a 30 uren te weeken, in water van 12 a 150 C. De haver laat zich ook zeer gemakkelijk op den moutvloer bewerken, zelfs ip 't heetste van den zomer.

Worten, welke onder toevoeging van gemoute of ongemoute haver bereid worden, breken zeer klaar en geven een sterk schuimend bier van glinsterend uitzicht en van verfrisschenden smaak.

Indien men zuivere en goed gezonde haver gebruikt, hoeft men voor schimmel of mufheid niet te vreezen, want de gladde pel dezer graansoort biedt geen geschikte bodem tot het woekeren van schimmels en bacteriën.

Men kan de haver in hooge hoopen en bij hooge temp. behandelen, zoodat in 5 dagen een goed gegroeid mout bekomen kan worden. Zoohaast de haver uit den weekbak op den moutvloer gebracht wordt, spreidt men haar in eene laag van 10 a 15 centim. hoogte uit en keert ze ter opdroging alle 4 uren om. Het opdrogen van haver duurt merkelijk langer dan van gerst, ter oorzake van haar groot gehalte aan pellen, die zich ook met water volgezogen

Sluiten