Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den aanvang der kieming, tracht men bovenstaande temp zooveel mogelijk aan te houden, doch de twee laatste dagen der kieming kan men haar tusschen 26 a 30° C. houden. Telkens voor het wenden is eene bevochtiging van het maïsmout noodwendig. Men kan hiertoe een gieter met zeer fijne bruischen aanwenden, doch beter en gelijkmatiger werk verricht men, als men hiertoe den Körtingschen dampverstuiver benuttigd, welke met kleine kosten aan te schaffen is. Men onderbreekt het kiemproces, zoohaast de bladscheut ongeveer 3 centim. lang is, wat reeds na 7-8 dagen kiemingsduur het geval zijn zal. Bij het maïsmout heei scht steeds een sterk ontwikkelde wortelkiem voor, waar nevens zich, direct aan de korrel, twee minder ontwikkelde worteljes aansluiten. Bij vele korrels zijn oök nog uitschietsels of bijwortels aan de hoofdwortelkiem waar te nemen. De diastase van maïsmout werkt sterker als dunmakend dan als versuikerend ferment. Het voortreffelijkste maïsmout is bijna niet instaat haar eigen zetmeelgehalte in suiker omtezetten, gezwegen van hetzelve te gebruiken om er nog andere stoffen door te versuikeren. Om het maïsmout door hare eigen diastase te kunnen versuikeren, handelt men als volgt: Extraheert het fijn gekneusde mout door koud water gedurende 2 uren, giet het klare af, kookt de rest gedurende 2 uren bij 95-100° C., koelt af, mengt met het afgegoten koudextract en laat bij 63-64° C. versuikeren.

Het maïsmout verliest bij het eesten niet zooveel diastase als de andere moutsoorten. In het beste maïsgroenmout vond ik 990 diastatische kracht, en in hetzelve na eesting, 770 op go % drooggewicht berekend. Het maïsgroenmout bevatte 50 °/0 water.

De Moutbereiding uit Dari.

Dari, ook nog Dhuxra, Sorgho, Sorghogiers, Guineakoorn en negerkoorn genoemd, is herkomstig uit Afrika. Zij gedijdt alleen onder eene zeer heete zon en wordt behalve in Afrika ook nog in Azië, Amerika en Zuid-Europa gewonnen.

Er bestaan zeer veel variëteiten van dari; men treft er ook eene -zeer zoete soort aan.

Deze graansoort levert een zeer zuivere alcohol. De belgische distillateurs, welke vroeger rogge of maïs nevens gerste- of tarwemout gebruikte, en er zich nadien wilden op toeleggen om genever uit naturele of wel uit gemoute dari te bereiden, hebben het allen moeten opgeven, wijl zij het grootste gedeelte hunner klanten verloren.

5

Sluiten