Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter spiritusbereiding kan deze graansoort met meer succes aangewend worden.

De dari laat zich, evenals de giers (hirse, millet), zeer gemakkelijk en op korten tijd in mout veranderen. Men weekt haar 40-50 uren in water van rond de 170 Cels. en ververscht 4 a 5 maal. Men brengt het geweekt goed op den moutvloer in schichten van 20 a 25 centim. en keert het 2 maal daags. Na 2 a 3 dagen bij 22 a 250 C. gekiemd te hebben, is de grasscheut meer dan genoeg ontwikkeld en men onderbreekt het kiemproces zoo snel mogelijk.

Het laten kiemen der dari heeft volstrekt geen zin, als het met het doel geschiedt er een diastatisch middel uit te bereiden, want in deze graansoort is door het moutproces, hoe goed hetzelve ook verloope, geen diastase genoeg te krijgen om de versuikering van haar eigen zetmeelgehalte te bewerken. "\\ eilicht bestaan er variëteiten van dari welke veel diastase leveren, doch dit is niet het geval met de Egyptische en de Aziatische.

Men laat de dari dan alleen met voordeel kiemen, als men geen cuiseur voorhanden heeft en er eene pap bij 80 a 85° C. wil uit bereiden ; want door de kieming, al wordt er ook geene diastase gevormd, ondergaan de stoffen in de korrel bevat, eene zekere chemische verandering, die ze later beter doen oplossen en bewerken.

De verarbeiding van Groenmout.

Ongedroogd — dus als groenmout — wordt het mout alleenlijk in de alcohol- en gistfabrieken aangewend ; doch ik ben er bijna zeker van, dat het ook zeer goed ter bereiding van Seef en Leuvensch zoo kunnen dienen.

Hetzelve wordt in gepletten of gewreven toestand, direct ter versuikering aangewend. Het pletten kan geschieden door geripte of ongeripte wellen, door maalcentrifugaal pompen, door excelsiormolens, alsook door gewone maalsteenen en \leeschmachienen. Het is klaar, dat er dan voor niet veel dagen in eenmaal mag gemouten worden, want het mout bewaart niet lang in dezen toestand. Geplet laat het mout zich maar 1 a 2 dagen, en wel onder water van 120 C. goed houden; ongeplet kan men het eenige dagen in den moutkelder bewaren, door het dikwijls en luchtig omtewerpen en het in eene zeer dunne laag (6 a 8 cent.) uitgebreid te laten liggen. Door de hierbij plaatsgrijpende zwakKe uitdroging, alsook door de lage temp. wordt de groeikracht ol

Sluiten