Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerscht. Het mout wordt alsdan in eene warme, luchtige ruimte waar de temp. niet boven 350 C. stijgt, in eene zeer dunne schicht, hoogstens 5 a 6 cent. uitgespreid en dagelijks 5 a 7 maal omgestoken. Het is aan te bevelen den droogbodem niet alleen van talrijke kleine openingen tot bekomen van een mogelijk krachtige luchtstroom, doch ook van eene [kunstmatige ventilatie te voorzien. Niettegenstaande dit alles behoeft het, nevens eene voordeelige luchtgesteltenis, nog de grootste zorg om goed gelijkmatig droog luchtmout te bekomen. Het drogen op zulk een windeest duurt 10 a 14 dagen en het mout bevat dan 12 a 14 % water.

Op somminge plaatsen plet men eerst het groenmout en brengt het dan op windeesten met messingplaat als droog doek. Om in alle jaargetijden eene soort luchtmout te kunnen bereiden heeft men ook kassenvormige eesten met luchtverwarmingssysteem ingevoerd. Zulke droogkas bevat 8 boven elkaar liggende afhellende eestdoeken, welke aan het benedengedeelte een 25tal centim. van den voorwand blijven, om het mout op den daaronderliggenden doek te kunnen brengen. Onder in de kas is een calorifeer, ofwel een stoombuizensysteem aangebracht, om de intredende lucht te verwarmen. Het dak eindigt in eene wel trekkende luchtschouw, of nog beter in een punt met machienale aspirator. Men brengt het groenmout eerst op den bovensten doek en voert het langzaam en systematisch den ondersten doek toe, van waar het droog in zakken geladen wordt. De eestvlakten blijven nooit ledig en het drogen geschiedt dus continueerlijk of onafgebroken. Met zulk een eest van 576 □met. eestoppervlakte, kan men in 48 uren uo hl. luchtmout bereiden.

Luchtmout bevat circa 13 % water en kan dientengevolge niet zoolang schimmelvrij bewaard worden als goed gedroogd eestmout, dat voor de stokerij 7 a 9 en voor de brouwerij 4 è. 7 % water moet bevatten.

Eestmout wordt bereid door het laten drogen van groenmout op vuureesten of op stoomeesten. Er bestaan twee soorten van vuureesten, te weten : deze met rechtstreeks vuur, dat zijn degene waar de verbrandingsgassen, direct met lucht gemengd, door het mout trekken, en deze met verwarmkamers, waarin de door het mout strijkende buitenlucht door de naar buiten trekkende verbrandingsgassen verwarmd wordt.

Van deze beide systemen, en vooral van het eerste, bestaan er talrijke afleidinge'n in bouw en wijze van warmtegeleiding. Eene andere soort van eesten zijn de stoomeesten. Dezelve worden

Sluiten