Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een goed gedroogd stokerijmout, mag niet minder dan 7 en niet meer dan g % water bevatten. Men mo,et de diastasen en de andere eiwitstoffen in het stokerijmout gedurende het drogen zooveel mogelijk ongeschonden zoeken te bewaren.

Een brouwerijmout moet integendeel hoog en langdurig afgeëest worden, om een gedeelte der voornoemde stoffen onoplosbaar te maken en te aromatiseren. Er zal hier dan nog diastatische kracht genoeg overblijven om de versuikering in de brouwkuip te voltrekken.

Bij lang gewasschen mout verliest men door het eesten veel meer diastatase als bij kort gewasschen mout; het verbrandt of carameliseert ook veel sneller en het bekomt daarbij nog een bitteren smaak.

Een snel en sterk geëest langmout, geeft bij volkomen versuikering nog een wolkig filtraat.

Dr prof. Maercker zegt in zijn « Handboek voor Spiritusfabrikanten », dat volgens eenige onderzoekers de versuikeringskracht zeker wel op V3, ja soms wel op de helft verminderd wordt.

Dit is waar voor langmout, maar niet voor mout dat een bladscheut van niet langer als 4/s korrellengte bezit; men moet het mout van gewone bladkiemlengte op den eest al heel onvoorzichtig en ongeschikt behandelen, om tot eene vermindering van zelfs maar Va te komen. Dit is ook gemakkelijk te begrijpen, want in opgelosten en zeer verdunden toestand kan men de tarwemoutdiastase gansch goed op 530 C. en de gerstemoutdiastase op 450 C. verwarmen zonder haar in het minste te schadigen; ja hunne grootste kracht oefenen zij zelfs bij deze temp. uit. Nu, daar deze warmtegraden op de hierboven beschreven eesten dan eerst bereikt worden wanneer het graan reeds droog is, en de diastase in drogen toestand veel hoogere temp. zonder schade kan verdragen, zoo is voor een verlies aan versuikeringskracht gedurende het eesten, ten minste bij het gewoon tarwemout, niet te vreezen. Het gerstemout is wel wat gevoeliger voor hooge temp. en het hieronderstaande Dorpatmout schijnt een klein verlies aan versuikeringskracht ondergaan te hebben, doch door een zeer voorzichtig drogen tusschen 35 a 50° C. zal men een verlies wel gansch kunnen vermijden.

Sluiten