Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groenmout uit Saïditarwe, met 3g,2Ö % water.

ioo gew. dl. absoluut droge stof, konden volgens Lintner's methode in i uur, bij 540 Cels. 1316 gew. dl. maltose vormen.

Dit zelfde mout gedroogd, met 8,20 °lo water.

100 gew. dl. absoluut droge stof, konden volgens de zelfde methode in 1 uur, bij 540 Cels. 1302 gew. dl. maltose vormen.

Groenmout uit Dorpatgerst Dit zelfde mout gedroogd,

met 43,02 °lo water. met 8 » „ water.

100 gew. dl. absoluut droge 100 gew. dl. absoluut droge stof, konden volgens Lintner's stof, konden volgens de zelfde

methode in 1 uur, bij 270 Cels. methode in 1 uur, bij 270 Cels.

1330 gew. dl. maltose vormen. 1150 gew. dl. maltose vormen.

Dat het langmout verhoudingmatig meer diastase gedurende het eesten verliest, ligt aan den mekanisch-physiologischen toestand van de korrel. De bladscheut, welke ook veel diastase bevat, valt van het mout, en het mout zelf is kleiner, weeker en poreuzer, zoodat het meer en directer der warmte blootgesteld is.

Het is zelfbegrijpelijk dat, hoe hooger en hoe langer men het mout droogt, hoe grooter het verlies aan Diastase zijn zal. Voor de brouwerij kan het geen kwaad, dat een deel mout de helft van haar versuikeringskracht verliest, als men niet met meer als 25 % ongemoute vrucht arbeidt; doch, stort men van deze stoffen meer, dan moet ook het gebruikte mout tamelijk rijk aan diastase zijn.

Tegenwoordig bouwt men geene andere mouteesten dan met minstens 2 verdiepen; op het bovenste verdiep, waarop het groenmout eerst een tijdje moet verwijlen, benuttigt men de verloren warmte van het onderste verdiep. Voor dat het mout op den eigenlijken eest komt, heeft het reeds eene groote hoeveelheid vocht verloren.

De eesten met verwarmde lucht worden in 't algemeen boven de rookeesten verkozen, vooral voor de stokerij. De meeste Engelsche en Belgische brouwers verkiezen nogtans de rookeesten. Op zulke eesten neemt het mout rookstoffen op, welke het later aan het bier mededeelt, zoodat dit laatste een op sommige plaatsen verlangde reuk en smaak bekomt.

Men heeft ook vastgesteld dat rookeestmout langer bewaart dan mout dat op andere eesten gedroogd is.

Sluiten