Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn ook toestellen gebouwd, waarin alle operaties der moutbereiding kunnen uitgevoerd worden, doch dezelve vinden weinig liefhebbers.

De temp. bij het begin van het droogproces, moet voor gelijk welk mout (behalve voor glazig mout) tusschen 33 a 40° C. liggen; de eind- of abdarrtemperatuur alleen verschilt volgens de soort van mout dat men bereiden wil. Voor stokerijmout, alsook voor witbiermout eest men af bij hoogstens 6o° Cels., voor gewoon bruinbier bij 70-80° C. en voor zeer donkere en voor zeer aromatische bieren bij 90 a 150° Cels.

Dat het mout bij het eesten ook aan extractgehalte verliest bewijzen de volgende analysen :

atgeëest afgeëest afgeëest

Poldermout bij 75° C. bij 850 C. [bij 108° C.

Watergehalte percent 5,80 4,20 3,00

Extract in 100 gew. dl. droge stof 74,00 73,10 7i>3°

Kleur in ccm '/10 norm. Joodoplossing 0,25 0,30 0,80

Nadat het mout van den eest geladen is, wordt het aanstonds van de worteltjes en van stof bevrijd. Deze bewerkingen geschieden door bijzondere machienen, welke allen goed genoeg gekend zijn.

De kenmerken van een goed eestmout zijn : De korrel moet een gemakkelijk fijn wrijfbare melige inhoud hebben. De bladscheut mag voor witbier niet meer dan de helft van de korrel doorloopen hebben, en voor goed klaar bruinbier moet hij bijna zoo lang zijn als de korrel.

De korrel moet oprecht murw zijn en aangenaam zoet smaken. Het eestmout mag niet zuur noch muf rieken; integendeel, het moet een gezonde reuk bezitten.

Alle granen moeten goed droog zijn en op het water zwemmen.

Het malen en pletten of de verkleinering van het Graan en het bewaren van hetzelve.

Voor de stokerij is een goed fijn malen van het mout in vele gevallen eene zeer voordeelige zaak; de suikerstoffen en vooral de enzymen, zooals de diastase en de peptase, lossen sneller en volkomener op en kunnen bijgevolg ook beter inwerken op de zetmeel- en proteïnstoffen der andere fijn verdeelde materialen ; tevens neemt het fijner verdeelde graan bij het beslagen een kleiner volumen in als het grover verdeelde, wat toelaat dat men

Sluiten