Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met den excelsiormolen van Krupp, laat zich het groenmout ook zeer goed verkleineren ten behoeve van het oude stelsel. Zulke molen, met eene schijfdoorsnee van 60 centim. levei t 120 a 200 kg. gemalen mout per uur bij een krachtverbruik van 3^4 paarden.

Voor de luchtgistfabrikatie mag het graan integendeel niet fijn gemalen worden, daar anders het aftrekken van klare wort zeer bemoeilijkt wordt. De pellen moeten niet te veel verkleinerd worden, daar zij als filtreermateriaal moeten dienst doen. Het pletten van het graan, voor de luchtgistfabrieken, wordt het best door pletmachienen met hardgeutstaalwalsen uitgevoerd. Zulk een pletmachien, waarvan de grooten rol 60 cm. en de kleine rol 20 cm. diameter heeft bij eene lengte van 150 cm., levert in 1 uur tijd 300 kg. geplet groenmout of 600 kg. geplet eestmout.

Voor de bierbrouwerij zijn de cylindermolens boven de molens met maalsteenen te verkiezen, want hier ook moet men voor een goed filtreeren der wort zorgen. De pel moet zooveel mogelijk geheel blijven en de kern kruimelig of griezelig en niet plat gemalen worden. Om een te veel bloemvormen bij het malen te voorkomen, bevochtigt men het drooge mout eerst met 2 a 3 %> water. Deze doenwijze is nogtans niet aan te prijzen, daar zij ernstige gevolgen voor het bier kan hebben, vooral wanneer het besproeien niet goed gelijkmatig geschiedt en het meel denzelfden dag niet gebruikt wordt.

Het voordeel van een grof malen van 't graan, ligt in het gebruik van minder kracht en in het beter doorzijgen der wort; het nadeel ligt in slechter oplossen der nuttige stoffen, bijgevolgin het geven van een kleiner rendement, hetgeen onder oogpunt van vooruitgang zonde is.

Voor Leuvensch en Seef mag het graan fijn gemalen worden, daar voor deze bieren een klaar loópen zelf niet gewenscht is. Het eestmout zal tenminste 15 dagen, en nog beter 2 maanden voor het malen in eene rustplaats, die men « silos » noemt, gelegen hebben. Na het malen zal het eveneens ten minste 8 dagen vóór het gebruik in zakken ter bekoeling staangelaten worden. Ongemouten graan mag,als het meer dan 15 °/o water bevat,niet langer dan 2 a 4 dagen en als het minder water bevat, 10 a 20 dagen in vorm van meel in zakken bewaard worden.

Door het gebruik van te versch mout ontstaat in de dikbeslagstokerij wilde schuimgisting, waardoor veel nuttige stoffen door overloopen der kuipen verloren gaan. In de gistfabrieken volgens het oud stelsel, veroorzaakt te versch mout vele onaangenaam-

Sluiten