Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden en in de bierbrouwerij eene onregelmatige gisting, een snel degenereren der gist en een slecht klaren van het bier."

Brouwerijmout, dat bij het lageren vochtig geworden is, moet opnieuw gedroogd, nog warm gemalen en seffens gebruikt worden. Indien dit laatste niet zijn kan, moet men het minstens 10 dagen laten liggen. Op drooge plaatsen kan men gerstemout hoogstens 7 maanden en tarwemout 12 a 14 maanden goed bewaren. Het schijnt zelfs dat er in het mout, als het in van lucht afgesloten bakken langen tijd bewaard wordt, eene nog onbekende enzymatische werking plaats grijpt, waardoor hetzelve veel verbetert. Als meel mag men het mout niet langer dan 2 maanden bewaren en dat nog wel op luchtstille en drooge zolders. Meel in een zak bij een open venster bewaard, verliest spoedig veel van zijne enzymatische eigenschappen.

De ongemoute granen kan men zeer goed een jaar in verluchte silos bewaren. Gewoonlijk verlucht men zulk graan dagelijks gedurende 10 uren. Vooral voor de maïs moet men oppassen, want dit graan verhit zich buitengewoon gemakkelijk. De verluchting geschiedt door ventilators.

Het gedroogde mout mag niet verlucht worden.

Moutopbrengst eeniger Graansoorten.

100 gewichtsdeelen gerst geven :

140-145 gewichtsdeelen groenmout, 90-92 x luchtmout,

79"82 » eestmout.

100 gewichtsdeelen tarwe geven :

151 gewichtsdeelen groenmout, 85 » eestmout.

100 gewichtsdeelen rogge geven :

149 gewichtsdeelen groenmout, 84 » eestmout.

Deze cijfers zijn ongeveer en kunnen maar alleen geldigheid hebben als handelscijfers. Men leert daaruit niet het ware gewichtsverlies aan droge stof kennen. Door vele proeven heb ik vastgesteld dat, bij eene bladkiemlengte van de 3k der korrellengte, 100 kgr. gerst met 10 % watergehalte, 90 a 92 kg. eestmout geven met een watergehalte van 10 %.

Opgaven van andere onderzoekers zijn deze : 100 kgr. absoluut droge gerst, geven als kortmout (3/4 bladscheutlengte) 92,5 £93,5 kgr. absoluut droogmout, en als langmout (20dagen kiemingsduur)

Sluiten