Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 a 83 kgr. absoluut droogmout (moutscheuten erbij gerekend).

100 kgr. absoluut droge stof (als gerst) verademt gedurende eene kiemingsduur van 9 dagen 10 a 11 kgr. koolzuur.

Grootte der Moutvloeren en van den Eest.

100 kgr. gerst = 344 1. groenmout = 150 kgr. groenmout = 80 kgr. eestmout = 170 liters eestmout = 154 kgr. geweekte gerst = 129 liters geweekte gerst. Gerekend dat in sommige gevallen het mout maar 7 cm. hoog ligt, zoo heeft men voor 100 kgr. gerst eene vlakte van 344 : 70 = 5 □ met. noodig; daarbij voegt men nog 25 % voor gangen = 6,25 □ met. moutvloer voor 100 kgr. gerst. In de pneumatische kasmouterijen legt men de geweekte gerst, volgens de sterkte van den ventilateur, 50 a 150 cm. hoog. Voor 24 uren droogtijd, moet de moutvloer 32 maal, en voor 48 uren droogtijd 23 maal grooter zijn dan de eestdoek.

Op een dubbelen eest met gewonen trok, rekent men in 24 uren droogtijd 30 a 40 kgr. mout per □ met. Bij geforceerde arbeid kan men ook tot het dubbel komen.

Op een enkelen eest met mekanischen trok, droogde men in 24 uren het mout uit 128 kgr. tarwe of 72kgr. gerst per □ met. doek.

Met het alleroudste stelsel van eesten, zonder trok droogde men 30 kgr. mout in 36 uren per □ met. Op een stoomeest van 10 □ met. doek, droogde men in 24 uren het mout uit 500 kgr. gerst.

De bereiding van gecarameliseerde Moutsoorten.

In den handel kent men twee soorten van deze moutpreparaten, te weten het Malt caramelisée en het Malt cristallisée.

Het eerste is sterk gebrand en bitter,en het tweede min gebrand en zoet.

Het eerstgenoemde kan men bereiden door het mout tot op de volle lengte te laten kiemen, langen tijd bij 6o° C. vochtig te houden, dan bij 8o° C. te drogen en bij 150 a 200° C. af te eesten of in trommels te branden.

Het zoogenaamd gekristalliseerd mout, d. i. zeer zoet en aromatisch kleurmout, kan op tweeërlei manieren bereid worden.

Manier 1. Fijne Engelsche of Hongaarsche gerst, of nog veel beter haver, wordt tot op hare volle korrellengte gekiemd, in gesloten trommels langen tijd op 60 a 70° C. verwarmd, dan bij deze temp. gedroogd en bij 120° Cels. afgeëest.

Sluiten