Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Manier 2. Het bij 60 a 70° u. gedroogd mout wordt in eene 20 procents suikeroplossing gedurende 6 uren bij 70° C. weeken gelaten en daarop bij 130° C. afgeëest.

Tabel over de gewicht- en ruimteverhouding van Mout en ruw Graan.

TARWE

GERS1 ROGGE (Saïdi cour.)

1 hl.=63,5 klg. 1 hl. = 74kilgr. 1 hl. = 70 kilgr.

voleens Korte volgens Korte „ ^?'6e.ns,

H. Verhnden

i hl. graan bevat aan vochtigheid 7 kilogr. 8 kilogr. 7 kilgr.

Even na het weeken heeft zich het volumen vermeerderd en men bekomt van 1 hl. ruw graan

aan geweekt graan. . . . 1,475 hl. 1,625 hl. 1,53 hl.

Evenzoo heeft zich het gewicht vermeerderd en 1 hl. ruw graan geeft in gewicht aan geweekt graan. g8,i85klgr. 101,335 klg. 110 kilgr.

Nadat de worteljens de 1 Vi-voudige lengte des korrels bereikt hebben,

geeft 1 hl. ruw graan aan

groenmout 2,1875 hl. 2,8125 hl. 2,02 hl.

Volgens het gewicht. . 98 klgr. ioo,37klgr. 104 kilgr. 1 hl. groenmout weegt. . 44,925 * 3I>OI5 * S1^0 » 1 hl. ruw graan geeft aan

luchtdroogmout 57^55klgr. 57,445 klgr. 65,835kilgr.

Het droogmout van 1 hl. ruw graan verliest door het wegnemen der

kiemen 0,91 klgr. 0,558 klgr. 1,077 kilgr.

1 hl. ruw graan geeft aan droog-kiemvrij mout. . . 56;i47klgr. 56)875 * 64,758 »

1 hl. ruw graan geeft in liters aan kiemvrij mout 1,0875 hl. i>°937 hl. i,04°9 hl. 1 hl. kiemvrijmout weegt 45,25 klgr. ^i,92 klgr. 63,18 kilgr.

Sluiten