Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Egyptische witte

maïs 189665,80 — — — — — — —

Java » 1906 — 9,85 — — — — — —

Donau, groote » 189666,50 — — — — — — —

Kurrachée maïs 189065,00 — — — — — (4,60 °/o olie)

Poti »■ 90 66,00 — — — — — — —

Cinquintino » 1900 64,30 — — — — — —

Canada » 0165,5° — — — — — — —

Odessa » 02 63,80 12,50 — — — — —

Belgische haver 1897 — I2,7° — 54° — — 33>10

» zwarte » 99 — 10,10 — 47,20 680 — — 34>00 Engelsche gerst uit

Deensch zaadgoed — — — 68,00 800 9,3° — —

Nicolaieffgerst 1900 — — — 61,80 955 14,5° — —

Varna » 01 '— — — 60,10 800 — — —

Donau » 188556,5 II>7 2>95 62,50 — — — —

Moravia » 8962,0 8,7 — 67,90 — — — —

Spaansche » 89 57,° 9,4 62,90 — — — —

Egyptische» 89 57,4 9,° 1,86 64,20 — — — —

Dorpat » 89 — 11,2 a;4sc^°66'10 — II,20 4,8 (2 % asch)

Esthonie » 9059,4 10,7 2,60 66,40 — 10,60 4,6 —

Riga » 90 — 10,7 2,40 66,50 — — 4,3 2,1 %'asch

Pernau » 8962,00 9,6 — 68,0 — — — — Vremde (Antwer- 2,52 °/o

pen), gerst 8961,40 9,50 asch — — — — (Poldergerst) Bouchout (Antwerpen), gerst 89 59»2o 10,40 — — — — — (Poldergerst) Hoevenen (Antwerpen), gerst 9i58>7 — — 66,40 — — 3,9 (Poldergerst) Donau, gerst 91 — — — 60,60 — — ' 4,2 — » (chevallier) » 9159>° H,6o — — — — — -— California » 91 60,4 8,54 — — — — — — » » 9056,2011,80 — — — — — — Oostenrijksche » 90 — — — 68,4 — — — — Hongaria » 9061,80 9,30 2^c°h° 66,6 — — — — Slavonia » 9060,0 8,go — 66,1 — — — — Schotland » 88 — — — 67,4 — — — — Deensche (groote)

gerst 89 61,20 10,90 — 67,6 — — — —

Champagne » 8958,3 — 2,6066,0 — — — —

Moldavia » 89 — — 2,55 62,0 — — — —

Samzoün » 90 — — — 62,7 940 — — —

Anatolië » 92 — 10,65 — 64,6 900 — — —

Odessa » 91 — — — 66,2 950 — — — Oushack (zwarte)

gerst 95 — — — 62,0 — — — —

» » » 96 — — — 65,0 — — — —

Dorpat » 92 56,7 12,80 — 63,0 970 — — —

N.-Amerika *94 — — — 62,4 940 — — —

6

Sluiten