Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pyrogalluszuur over. Daarom is het noodig dat men de hop op eene droge, gezonde en koele plaats bewaart en haar zoo weinig mogelijk aan den luchttrok blootstelt. Het beste is van haar in gesloten bussen of ketels in ijskoude lokalen te bewaren.

Men kan de hop oog nog conserveeren door haar met g5 procentige spiritus, of met eene geconc. suikeropl. te verzadigen en dan in bussen te persen.

Men heeft ook beproefd de werkende bestanddeelen van de hop te scheiden en in extractvorm over te voeren.

Het zij hier gezegd dat alle hoppreparaten, onder welken naam of door wie ook gemaakt, op verre na niet kunnen gelijkgesteld worden met de hop in natuurlijken toestand.

De East Kent Goldings geeft het meeste aroma, maar is ook redelijk bitter.

De Worcester geeft een zeer fijn aroma, en is weinig bitter.

De Beiersche is zeer bitter.

De Boheemsche is wat minder bitter.

De bereiding der Wort, of het eigenlijk brouwen.

De meeste brouwers oefenen hun vak uit zonder het te kennen; zij weten niets van de gewichtige en groote chemische werkingen of omzettingen welke, onder andere, bij het beslag- ön versuikeringsproces plaatsgrijpen; als de wort maar klaar afloopt, dan peinzen zij dat alles in den haak is. Willen zij een dextrin- en albumoserijk of schuimhoudend en volmondig bier, ofwel een alcoholrijk of wijnachtig bier bereiden, zoo weten zij eigenlijk niet hoe daartoe het peptonisatie- en versuikeringsproces te leiden.

De meeste brouwers denken dat, om een dextrinrijk en volmondig bier te bereiden, men het Duitsche decoctieprocedée, en om een alcoholrijk bier te bereiden, men het infusieprocedée moet volgen. Dat is nogtans niet zoo, want door het infusieprocedée, indien het vakkundig uitgevoerd wordt, kan men alle typen van bier bereiden, en ik voorzie dat de tijd niet verre meer van hier is, op welke de infusiemethode wederom de meest gebruikte methode tot de bereiding van bier zijn zal.

De onwetendheid van den brouwer met de ware werking der enzymen bij het beslag- en versuikeringsproces, is hem niet tot schuld aan te rekenen, maar wel de leeraars en schrijvers van het brouwvak, welke de onvoorzichtigheid begaan, de resultaten

Sluiten