Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijnste Engelsche, doch de meeste Belgische brouwerijen gebruiken V* voornoemde en '/« Belgische hop. Het koken duurt gewoonlijk 3 uren.

De gekookte wort wordt op zeer ondiepe bakken gepompt om er de hop en de eiwitstoffen le laten afzetten, alsook om haar zuurstof uit de lucht te laten opnemen. De zuurstof oefent twee verschillige werkingen uit : ten eerste, zij oxydeert sommige ongewenschte stoffen der wort, die dan beter afgescheiden worden, en ten tweede, zij ondersteunt later de gistcellen in hunne werking. Wanneer de wort nu eene temp. van 6o° C. aangenomen heeft, koelt men ze verder over een Lawrence'schen berieselingskoeler op 17 a 190 C. af.

De afgekoelde wort wordt in een verzamelbak, « Geilkuip » genoemd, vereenigd en met 1 lit. dikbreiïge of V» kgr. deegvormige gist pro 100 kgr. gestort materiaal in gisting gebracht. Er kunnen nogtans gevallen voorkomen dat men de dubbele hoeveelheid gist moet gebruiken.

Wanneer er zich, na eenigen tijd, schuimbloemen op de oppervlakte der wort vertoonen — hetgeen het teeken der beginnende gisting is — wordt de wort tot verdere gisting op vaten van 5 a 6 honderd liters, ofwel op tonnen van 250 lit. afgetrokken. In vele brouwerijen heeft men gesloten ijzeren gistingskuipen opgesteld ; daar vallen de geilkuipen weg en laat men de afgekoelde wort direct op voornoemde gistingskuipen.

Hoe kleiner de gistingsvaten zijn, hoe meer zetgist mèn moet gebruiken en hoe hooger de aanvangstemperatuur moet zijn.

In de meeste brouwerijen maakt men uit een brouwsel minstens 4 verschillende bieren, te weten :

1. Dubbele Gersten

2. Gersten

3. Half Gersten

4. Boerenbier, vijf Gulden bier, of Gerste vijf.

Goede dubbele Gersten, bereidt men door het Gerstebier met xo % goede Lambik of met 20 °/0 oud en zwaar bier te vermengen. Het is aan te bevelen zulk bier eenige dagen op spanen en Engelsche hop te lageren. Toevoegen van verzoetende stoffen verbetert de qualiteit van het bier.

Half Gersten bereidt men door de Gerste op de helft te versnijden met Boerenbier.

Het Boerenbier bereidt men als volgt: Men laat van de Gerstebierwort eenige hectoliters op den kookketel, vult met water tot het gewenschte volumen aan, voegt suiker (Glucose of Bietsuiker)

Sluiten