Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe om eene densiteit van 1,010 a 1,012 te verkrijgen; voegt er ook nog een weinig hop bij en kookt gedurende x '/t uur.

Des anderendaags morgends, koelt men deze wort af en brengt ze op vaten ter gisting.

De Bereiding van extra-Gerstebier onder toevoeging van 30 a 60 % ongemoute Gerst (Procédé H. Verlinden).

Men weekt de gerst minstens 8 uren in water, wascht haar goed af om de bittere stoffen uit de bast te verwijderen en droogt haar op den eest bij 65° C. Hoe hooger men afeest, hoe beter het bier.

Indien men bijzonder fijnschalige gerst bezit, kan men haar ook direct gebruiken, na haar van stof en andere onreinigheden ontdaan te hebben.

De gemalen gerst wordt met 300 a 400 lit. water en 7 kilogr. mout per % gedurende V» uur onder gedurig roeren gekookt. Daarna wordt de gekookte massa bij het moutbeslag in de werkkuip gelaten, zorg dragende dat het mengsel een temp. van 66 a 67° C. verkrijgt. Na 'A uur wachten, voegt men de rest van het water zoo heet toe, dat de gansche massa eene temp. van 70 a 720 C. verkrijgt, en laat zoolang versuikeren tot joodoplossing geen zetmeel meer aanwijst.

Degenen welke een cuiseur-ma-cerateur, of eene werkkuip met roerwerk en stoombuizen bezitten, kunnen beide processen (koken en versuikeren) in een en hetzelfde apparaat uitvoeren.

De bereiding van Gerstebier onder toevoeging van Maïs, Rijst of Sorghogierst (Bijzonder procédé van H. Verlinden).

Van deze materialen stort men in den regel niet meer dan 30 °/0. Groote brouwerijen is het aan te raden van deze stoffen in een cuiseur-macerateur (bijv. den ouden Bohm'schen) met horizontaal roerwerk, te verarbeiden; kleine kunnen hiertoe hunnen wortketel aanwenden. Ziehier mijn bijzonder voorschrift voor de bewerking in den gewonen wortketel boven direct vuur : Het fijn gemalen graan wordt met 3 u/0 mout in den ketel gebracht, waarin zich voor elke 100 kg. maïs 400 a 500 lit. water van 6o° Cels. bevinden, roert 10 min. lang en brengt de temp. in 15 min. tot op 82° Cels.. Als de ketel van geen roerwerk voorzien is, roert men

7

Sluiten