Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 a 12° C. (volgens het jaargetijde) afgekoeld is, laat men het in een verzamelbak en vult het van hier uit, zonder toevoeging van gist, op tonnen van 2-3 hl.

De gevulde tonnen brengt men in koele en frissche kelders op rijen van 233 boven elkaar, en laat de wort in de ongesloten tonnen in zelfgisting overgaan.

De eene maal treedt de gisting reeds na enkele dagen, de andere maal eerst na maanden op ; het hangt geheel en gansch af van de hoeveelheid wilde gist welke zich in de lucht van het lokaal of in de poriën van het vat bevond. Het aanvullen geschiedt naar behoefte.

Na 18 a 20 maanden is de Lambik voor den verkoop geschikt.

Maartbier: Wanneer de eerste worten, dienende voor de Lambik, met de hop aan 't koken zijn, brengt men in ketel n° 2 het water voor het 3de en 4de aftreksel tot zieden, spoelt er de stuikmanden in af en brengt het dan op de bostel. Mengt korten tijd, laat '/j uur staan en trekt klaar af. Maakt nog een 4de aftreksel, vereenigt beide en kookt dezelve met de hop in den open ketel n° 2 gedurende 12 a 14 uren.

Het afkoelen, op tonnen trekken en lageren is juist zoo als voor de Lambik.

Faro : Men vereenigt wort voor de Lambjk met wort voor het Maartbier, ofwel, vereenigt de vergiste worten.

De Faro vermengt men vóór het vertappen nog met veel jong bier, ofwel met 4 a 6 liters suikersiroop per hectoliter. Men klaart naar onder, juist voor het toevoegen van het jonge bier of der suikersiroop.

Uit 100 kgr. graan trekt men 230 liters Lambik en 230 liters Maartbier, ofwel 460 liters Faro.

Voor Lambik gebruikt men 780 a 860 gr., en voor Maartbier 400 a 500 gr. Belgische hop, plus de hop welke reeds voor de Lambik gediend heeft.

De worten van deze bieren mogen opgelost zetmeel bevatten. Des zomers bereidt men ze niet.

Krieken-Bier.

Men neemt daartoe het beste, klaarste en malschste bier. Op 1 heet. bier gebruikt men 16 a 20 kgr. Brabantsche krieken, ofwel een mengsel van Brabantsche- en Noordkrieken. De krieken moeten goed rijp en zuiver zijn en van de steelen bevrijd worden.

Men voegt tezelfdertijd '/2 liter saccharossiroop en 10 gr.

Sluiten