Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaneel per heet. toe en sluit de ton lichtjes door eene doorboorde bom. Er begint dan eene zwakke gisting, welke ongeveer 8 dagen aanhoudt. Men kan deze gisting nagaan aan het lichtroode schuim dat zich in het gaatje der bom vertoont. Na verloop der gisting slaat men de tonnen goed toe, rolt zè de 20 eerste dagen dagelijks eens rond om de krieken beter te extraheeren, laat ze daarna nog 3 a 4 maanden liggen, en trekt het bier dan op champagneflesschen af. Nadat deze 537 maanden bij 14 a 17° C. gelagerd hebben, is het kriekenbier klaar om verkocht te worden.

Een nieuwsoortig en puik bovengistig donker Bier.

Vele brouwers zouden wel eene nieuwe type van bier willen bereiden, als zij maar wisten in welken zin ze zoeken moesten, en nog liever, als hun daartoe een goed voorschrift aan de hand gedaan werd.

Aan die nieuwsgezinden wil ik hier mededeelen, op welke wijze zij volgens mij een voortreffelijk donker bier kunnen bereiden.

Maakt uit halfzwaar en bij 100 a no° Cels. afgeëest Dorpat- of Rigamout een beslag om eene concentratie der eerste wort van circa 17,5° Balling te hebben. In den waterketel voegt men voor eiken hectol. water eene hoeveelheid van 30 gr. gips en 10 gr. keukenzout toe en maakt het eerste beslagwater zoo warm dat de massa eene temp. van 54 a 56° C. bekomt; laat gedurende

1 uur staan, voegt dan kokend water bij om eene temp. van 740 C. te hebben en laat goed versuikeren. Trekt klaar af, maakt nog een treksel bij 720 Cels. en wascht met water van 750 C. uit tot de geheele wort io° Balling weegt. Men kookt de wort in een gesloten ijzeren ketel (cuiseur) door directen stoom gedurende

2 uren bij 1 V« atmosfeer.

Na verwijdering van de drukking voegt men de hop ('/i Saaz, '/« Engelsche) toe en kookt nog 2 uren lang. Eerst wordt de Saazerhop toegevoegd en de laatste uur de Engelsche. Na het eindigen van het koken, voegt men zooveel Glucose toe dat de wort 11 a 12° Ballingsterkte bekomt. Men koelt op 160 C. af en laat de gisting tusschen deze temp. en 190 Cels. verloopen.

Het bier is zeer volmondig, aangenaam en buitengewoon fijn schuimend. Men kleurt het sterk door caramel.

Sluiten