Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eventjes met warm water uit te spoelen, om ze dan weder in gebruik te kunnen nemen. Wanneer de gesteriliseerde vaten opnieuw gevuld worden, kan men er een weinig bezinksel van een goed vat opvoegen.

Om het azijnferment en het kaamferment te bestrijden, houdt men de vaten goed vol, slaat ze op tijd toe en zorgt dat de gisting lang aanhoudt en bij lage temp. verloopt.

Na 8 maanden kan het bier reeds tot versnijden aangewend worden. Hetzelve moet kristalklaar zijn, anders moet men het nog laten liggen, ofwel met klaarsel of nog beter op spanen of door speciale filters klaren.

Indien het niet hard of zuur genoeg is, kan men het nog wat verhelpen door bijvoegen van ijsazijn. De berekening van de hoeveelheid toe te voegen zuur is gemakkelijk, als men het zuurgehalte van een goed bier bepaalt en het azijnzuur aan 80 ┬░/0 rekent.

Vele brouwers versnijden zelfs met geen seizoenbier meer,, maar voegen eene bepaalde hoeveelheid azijnzuur bij het jonge bier. Over het algemeen vinden de verbruikers zulk bier goed.

Retourbieren, welke geen slechte reuk of smaak bezitten, kunnen, nadat ze gansch klaar geworden zijn, ook als versnijbier dienen. Het zekerste is zulke bieren eerst des winters tot versnijden te gebruiken. Men zet de retourbieren gewoonlijk op staanders met hop en spanen. De hop mag Aalster- of Poperinger afkomst zijn, doch zij moet eerst met kokend water behandeld worden om er alle bacteri├źn in te dooden. Na afkoeling giet men het geheele zooisel op den staander.

Men verbindt soms eenige staanders met elkaar tot eene batterie. Een groote staander wordt dan gewoonlijk met 4 a 6 kleine staanders verbonden ; aan den laatste tapt men af en giet langs den groote op. Zulke staanders dienen soms een gansch jaar vooraleer gekuischt te worden. Behalve spanen en hop, doet men ook beukenkrollen, ja zelfs tarwekorrels op de staanders.

Eenige voortreffelijke bovengistige Ouitsche bieren.

G-ratzerbier. In de poolsche stad Gratz brouwt men sedert verscheidene eeuwen een zeer pikant, kristalhel, voortreffelijk schuimend en eigenaardig bier.

De eigenaardigheid van dees bier wordt vooral bedingd door het gebruik van gerookt tarwemout.

Sluiten