Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het op gewone wijze gemouten tarwemout, wordt gedurende den ganschen droogtijd berookt door de gassen van een met eikenhout gestookt vuur. Dees vuur kan tezelfdertijd dienen om het mout te drogen, doch het kan ook in deze functie ondersteund worden door een cokesvuur, ofwel door een dampdroogsystema.

Het hoog afgeëest mout bezit, nevens een sterke rookreuk, ook een aangenaam moutaroma.

De wórt wordt door infusie gewonnen en op 70 Balling verdund. Men kookt ze 3 uren lang en voegt de laatste uur 3 kgr. hop per 100 kgr. mout toe.

De hoofdgisting geschiedt in kuipen bij 15-19° Cels. en is na circa 3 dagen afgeloopen. Het bier is dan nog zeer troebel ter oorzake van de slecht bezinkende harz- en eiwitstoffen. Men trekt het bier op legstukken over, vermengt het met een klaarmiddel (Hausenblase) en laat het dan rustig liggen. Na 2-3 dagen zal het volstandig klaar geworden zijn en tot overtrekken op verzendingsvaten geschikt.

Evenals de meeste Duitsche bovengistige bieren, wordt het vermengd met eene zekere hoeveelheid Krausenbier, welke verschilt van 2 tot 5 %, al naar gelang of het langzaam of snel moet rijp worden. Het bier wordt dan seffens uitgevoerd en bij de afnemers op flesschen getrokken.

Na 2 a 4 weken is het fleschrijp en voor het verbruik geschikt.

Het bier is dan buitengewoon glanzend en parelend en bezit een pikante en prikkelende, door rook en hop gekruide smaak.

Niettegenstaande de lage vergistingsgraad, is dees bier bijna onbegrenst houdbaar en de voortreffelijkheid zijner eigenschappen nemen nog door lang liggen toe.

Rijn.land.sch Bitterbier : Hetzelve wordt uit een voorzichtig en hoog afgeëest gerstemout bereid.

De wort wordt volgens de infusie verkregen, op g° Balling verdund en met 4 kgr. hop per 100 kgr. gestort gedurende 2 a 3 uren gekookt.

De gisting geschiedt bij 10 a 12° Cels.; na 6 a 7 dagen is het bier schoon klaar en wordt op groote Lagervaten overgetrokken. Op elk vat doet men nog wat gebroeide hop + het broeiwater, en laat langen tijd bij 6 a 70 Cels. nagisten.

Het bier wordt op spanen geklaard en na genoegzaam gespond te zijn geweest, door het filter goudklaar en koolzuurrijk afgetrokken.

Dees bier gelijkt in uitzicht en smaak veel op Lagerbier en het is zeer karaktervol en dorststillend.

Sluiten