Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemengd bier : In den laatsten tijd bereidt men ook een bier dat voor de helft uit bovengistig en voor de helft uit ondergistig bier bestaat. Zulk bier houdt beter eene hoogere keldertemperatuur uit, dan het ondergistig bier, hetgeen vooral voordeelig is in jaren wanneer er weinig ijs is. De bereidingswijze is als volgt:

De hoofdgisting van het bovengistig bier wordt bij 10-12° Cels. voltrokken ; daarna wordt het op Lagervaten afgetrokken, met klaarsel vermengd 2 a 3 dagen bij 6 a 90 Cels. liggen gelaten, door een filter op andere vaten afgetrokken, met gelijke deelen ondergistig bier vermengd, nogmaals eene nagisting bij 6 a 8° C. onderworpen en dan gespond. Als het bier nu koolzuurrijk genoeg is, wordt het door een filter klaar afgetrokken en kan aan de klanten uitgeleverd worden. Zulk bier verdraagt veel beter de hoogere keldertemperaturen dan het zuiver ondergistig bier, en het is even als hetzelve zeer volmondig en schuimhoudend.

Berlijnsch witbier: Hetzelve is sedert honderde jaren bekend; het kan zoowel volgens de decoctie als volgens de infusiemethode bereid worden. De eigenaardigheid der bewerking ligt in het niet koken der klare wort. Dit wil nogtans niet zeggen, dat door de wort 10 a 15 min. te koken het karakter van het bier anders zijn zal. Door zulke bewerking zou dees bier veel beter tegen infectie en veranderlijkheid beschut zijn ende smaak en het uitzicht zou veel gelijkmatiger zijn als nu het geval is.

Tot het bereiden van het beslag gebruikt men een mengsel bestaande uit 1/4 goed droog gelagerd gerstemout en 3U goed droog gelagerd tarwemout. Door het gebruik van vochtig gelagerd mout zou het bier niet genoeg schuimhoudend zijn.

De wort brengt men op circa 90 Balling; gebruikt 750 a 1000 gr. hop per 100 kgr. gestort en stelt aan met 1 liter goed versche ongewasschen witbiergist, of nog beter V2 kilogr. Weenerpersgist per 5 hl. wort.

De Berlijner witbiergist is niet vlokkig en bestaat uit een mengsel van 5 deelen gist en 1 deel melkzuurstaafjens; het is daarom dat ik de Weenerpersgist, welke hier overal te verkrijgen is, tot de fabrikatie van dees bier aanraadt. Het bereiden der wort geschiedt als volgt :

Volgens de decoctie : Beslaagt met water van 40° Cels., laat Vs uur staan, voegt kokend water toe om eene temp. van 50° C. te bereiken; neemt het 12 a i3de deel in vorm van dunbeslag af en kook dit gedurende 15 min. met de noodige hoeveelheid hop; voegt nu nog 3 a 4 maal zooveel dunbeslag bij en brengt alles wederom tot koken. Laat nu de gekookte massa terug in de

Sluiten